1.000.000 ευρώ για την ανάπλαση της “αυλής” του Δημαρχείου Κορυδαλλού

Θα αναπλαστεί ριζικά ο περιβάλλων χώρος του Δημαρχείου Κορυδαλλού

Το ” Πράσινο Ταμείο” έκανε αποδεκτή την πρόταση του δήμου και ενέκρινε τη σχετική πίστωση .Κατόπιν αυτού  απομένει  η προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού .