Επαναλαμβανόμενη (!) εικόνα στην πλατεία Αγ. Γεωργίου Κορυδαλλού

 

 

” Μάρτυρες” αντικοινωνικών συμπεριφορών στις πλατείες του Κορυδαλλού. έχουν γίνει αν όχι όλοι αλλά οι περισσότεροι από εκείνους που τις επισκέπτονται ή τις διασχίζουν.

Ανεξαρτήτως ώρας είτε πρόκειται για διέλευση δικύκλων είτε για ομάδες ατόμων ( όχι απαραιτήτως εφήβων) που θορυβούν ή ασχημονούν.

Πριν λίγες ημέρες , όσοι περνούσαν από την πλατεία Κορυδαλλού , έβλεπαν έκπληκτοι την παραπάνω εικόνα.

Η οποία δεν είναι κάτι που συμβαίνει πρώτη φορά , αλλά πρόκειται για μια επαναλαμβανόμενη αντικοινωνική ενέργεια.

Βεβαίως και ο δήμος δεν ευθύνεται γι αυτό .Άλλα είναι τα αίτια και άλλοι οι υπεύθυνοι.

Ωστόσο ο δήμος θα μπορούσε να πράξει κάτι.

Αισθητική και εντυπωσιακή η κατασκευή της ” καρδιάς” για τα καπάκια αλλά ανεπαρκής από ασφάλεια.

Ας μεριμνήσει λοιπόν να τοποθετήσει μια άλλη κατασκευή που δεν θα είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό.