Και μέσω ΚΕΠ οι αιτήσεις για Ε.Κ.Α.Α. & Ειδικό εποχικό επίδομα

 

 

Η ηλεκτρονική διεκπεραίωση υποβολής αιτήσεων για έκδοση ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α) μπορεί να πραγματοποιείται πλέον στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Η αίτηση επέχει θέση κάρτας, ενώ το αίτημα μεταβιβάζεται στον ΕΦΚΑ για την άμεση έκδοση της κάρτας.

Παράλληλα, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών μπορούν πλέον να πραγματοποιούνται αιτήσεις για το ειδικό εποχικό επίδομα μέσω των ΚΕΠ.

 

 

 
 

About the author

More posts by