Ηλ.Κλάππας*: Να μη διακοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα σε κανέναν καταναλωτή που αδυνατεί να πληρώσει

 

1.Οι δικηγόροι τον τελευταίο καιρό κληθήκαμε να συνδράμουμε νομικά σε πλήθος υποθέσεων πολιτών που έλαβαν λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας με τεράστιες αυξήσεις λόγω της ρήτρας αναπροσαρμογής που μονομερώς και χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση τούς επιβλήθηκε συντονισμένα από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας.

  1. Η ρήτρα αναπροσαρμογής ή, άλλως, ρήτρα οριακής τιμής συστήματος προστέθηκε στις συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας τον Αύγουστο 2021, συνδέοντας με τον τρόπο αυτό τα τιμολόγια ρεύματος χαμηλής τάσης με την εξέλιξη τής αγοράς τού χρηματιστηρίου ενέργειας. Με την ρήτρα αυτή, ο πάροχος μπορούσε πλέον να μετακυλίσει στον καταναλωτή το επιπρόσθετο κόστος από τις διακυμάνσεις του κόστους ενέργειας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα εντός 8 μηνών να τετραπλασιαστεί η αξία της κιλοβατώρας, η οποία από 7 λεπτά τον Αύγουστο του 2021 έφθασε να κοστίζει 28 λεπτά τον Απρίλιο 2022, διογκώνοντας αντίστοιχα τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος των καταναλωτών.
  2. Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι δεν μπορούσαν να κωφεύσουν απέναντι σε ένα νομικό πρόβλημα που έπαυσε να αφορά μεμονωμένους καταναλωτές ή ομάδα αυτών, αλλά έγινε πλέον κοινωνικό φαινόμενο.

Δεδομένου ότι το δικηγορικό λειτούργημα συνδέεται ευθέως με το κράτος δικαίου, εύλογα έχει αναγνωριστεί νομοθετικά στους Δικηγορικούς Συλλόγους, ήδη από το 1954 και πλέον με το άρθρο 90  του ισχύοντος Κώδικα Δικηγόρων, η θεσμική δυνατότητα δράσης με άσκηση παρεμβάσεων ενώπιον των Δικαστηρίων και κάθε Αρχής , αφενός, για την υπεράσπιση τής νομιμότητας και των αρχών τής ουσιαστικής ισότητας και, αφετέρου, για ζητήματα ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος.

  1. Στα πλαίσια αυτά, η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, με απόφασή της στις 14/4/2022, αποφάσισε να προσφύγει δικαστικά κατά της ρήτρας αναπροσαρμογής, αμφισβητώντας τη νομιμότητά της, τόσο με βάση τις γενικές διατάξεις του αστικού δικαίου και του δικαίου προστασίας καταναλωτή, όσο και με βάση τις διατάξεις του δικαίου ενέργειας και του δικαίου ανταγωνισμού.

Συγκεκριμένα, αποφάσισε να ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση υπέρ των ενώσεων καταναλωτών στις συλλογικές αγωγές που έχουν ασκήσει ή θα ασκήσουν κατά των παροχών ηλεκτρικής ενέργειας που επέβαλαν την ρήτρα αναπροσαρμογής στα τιμολόγιά τους.

Επίσης, διοργάνωσε πανελλαδική διαδικτυακή νομική ημερίδα, προκειμένου να συμβάλει και να ενθαρρύνει τον νομικό διάλογο για τα σχετικά  ζητήματα και προκειμένου να εξαχθούν νομικά πορίσματα που θα βοηθήσουν τους συναδέλφους στο έργο υπεράσπισης των δικαιωμάτων των πολιτών.

  1. Το ηλεκτρικό ρεύμα δεν αποτελεί ένα οποιοδήποτε οικονομικό προϊόν, ώστε να αντιμετωπίζεται με τους όρους της αγοράς. Είναι κοινωνικό αγαθό που συνδέεται αναπόσπαστα με τη σύγχρονη ζωή και την αξιοπρεπή διαβίωση των πολιτών.

Ως Δικηγορικοί Σύλλογοι ζητάμε από την Πολιτεία και όλο τον πολιτικό κόσμο να αντιμετωπίσει με την δέουσα ευαισθησία το πρόβλημα με τις υπέρογκες αυξήσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και, αφενός, να αντιμετωπίσει πολιτικά και νομοθετικά τα εκρηκτικά κοινωνικά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και, αφετέρου, να εξασφαλίσει ότι δεν θα διακοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα σε κανέναν καταναλωτή που αδυνατεί να καταβάλει το ποσό της ρήτρας αναπροσαρμογής,  μέχρι τουλάχιστον να κριθεί δικαστικά η νομιμότητα της ρήτρας αυτής.

 

* Ηλίας Ι.Κλάππας,Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά