Λ. Αθανασιάδης: Δράσεις για την καταπολέμηση της ανεργίας στην Περιφέρεια Αττικής

P1010007_new

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός υπέγραψε τα αποτελέσματα της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων για τα ΤΟΠΣΑ που υποβλήθηκαν στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής.

Τα Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση (ΤΟΠΣΑ) στοχεύουν στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για ανέργους προσαρμοσμένων στις εξειδικευμένες ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Τα ΤΟΠΣΑ προκηρύχθηκαν από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής με πόρους που εκχωρήθηκαν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό» (Ε.Π.ΑΝΑΔ) της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Με τις συμπράξεις των ΤΟΠΣΑ πρόκειται να δημιουργηθούν 5.000 νέες θέσεις απασχόλησης στην Περιφέρεια με την υλοποίηση δράσεων ύψους 24 εκ. € σε τομείς όπως η Κοινωνικής Οικονομία, το περιβάλλον και η βιώσιμη ανάπτυξη, ο τουρισμός, η γαστρονομία και η πληροφορική.

Ο Εντεταλμένος στην Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Λεωνίδας Αθανασιάδης σε δηλώσεις του τόνισε:

«Για πρώτη φορά η Αττική αναδεικνύεται πρωταθλήτρια ανεργίας μεταξύ των περιφερειών της χώρας. Το ποσοστό ανεργίας έχει εκτοξευτεί στο 28% δείγμα ότι η κρίση μαστίζει περισσότερο τα αστικά κέντρα. Με επικεφαλής το Γιάννη Σγουρό σκοπεύουμε να αξιοποιήσουμε στοχευμένα το ανθρώπινο δυναμικό της Αττικής και να ενεργοποιήσουμε τους παραγωγικούς της πόρους. Τα  ΤΟΠΣΑ προσφέρουν μοναδική ευκαιρία υλοποίησης δράσεων που καλύπτουν όλους τους Δήμους της Αττικής και να στηρίξουμε ουσιαστικά τους πολίτες της.

Το στοίχημα που καλούμαστε να κερδίσουμε είναι να δούμε τον Πειραιά στη θέση που του αξίζει, οδηγώντας τις δυνάμεις της τοπικής κοινωνίας προς ένα  νέο αναπτυξιακό πρότυπο, εκμεταλλευόμενη κάθε ευκαιρία που της παρουσιάζεται. Προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται τα ΤΟΠΣΑ και είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος καθώς δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης και υποστήριξης των ανέργων της περιοχής του Πειραιά περιλαμβάνονται στις προτάσεις των αναπτυξιακών συμπράξεων και πρόκειται να υλοποιηθούν άμεσα».