Αποφεύγουν να φέρουν τα « καυτά» θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο

d.s. korydallou - sima korΜε θέματα απκοκλειστικά καθαρά τυπικού και « υπηρεσιακού» χαρακτήρα συνεδριάζει απόψε στις 8.30μμ , το Δημοτικό Συμβούλιο του Κορυδαλλού.
Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα 13  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης , δεν είναι κανένα από εκείνα που απασχολούν την κοινωνία του Κορυδαλλού ή τα ανοικτά μέτωπα και προβλήματα του Δήμου , λες κι όλα είναι « τακτοποιημένα» .Δείγμα τουυ εφησυχασμού που διακτέχει τη Δημοτική Αρχή  Κασιμάτη , η οποία δεν διστάζει να υποβαθμίζει και να απαξιώνει  κατ΄αυτόν τον τρόπο το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο Για του λόγου το αληθές , όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της σημερινής συνεδρίασης είναι τα ακόλουθα:
1. Λήψη απόφασης για αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Κορυδαλλού στην πράξη: «INNOVATIVE CITY: CITY STRATEGY ON GASTRONOMY AS A TOOL FOR TURISM AND EMPLOYMENT DEVELOPMENT», στο πλαίσιο του URBACT II OPERATION PROGRAMM 2007-2013 με το ποσό των 56.386,82€. 2. Λήψη απόφασης για τον ορισμό τριών (3) τακτικών και τριών (3) αναπληρωματικών μελών από υπαλλήλους για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Καυσίμων & Λιπαντικών. 3. Λήψη απόφασης για τον ορισμό τριών (3) τακτικών και τριών (3) αναπληρωματικών μελών από υπαλλήλους για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Πετρελαίου Θέρμανσης για τις ανάγκες των Βρεφικών & Παιδικών Σταθμών. 4. Λήψη απόφασης για τον ορισμό τριών (3) τακτικών και τριών (3) αναπληρωματικών μελών από υπαλλήλους για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών Τροφίμων για σίτιση νηπίων και βρεφών στους Βρεφικούς & Παιδικούς Σταθμούς. 5. Λήψη απόφασης για τον ορισμό τριών (3) τακτικών και τριών (3) αναπληρωματικών μελών για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Ειδών Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού. 6. Λήψη απόφασης για τον ορισμό τριών (3) τακτικών και τριών (3) αναπληρωματικών μελών από υπαλλήλους για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Ειδών αρμοδιότητας Τμήματος Πληροφορικής & Επικοινωνιών του Δήμου. 7. Λήψη απόφασης για τον ορισμό τριών (3) τακτικών και τριών (3) αναπληρωματικών μελών από υπαλλήλους για την συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Προμηθειών αρμοδιότητας Τμήματος Πληροφορικής & Επικοινωνιών. 8. Λήψη απόφασης για τον ορισμό τριών (3) τακτικών και τριών (3) αναπληρωματικών μελών από υπαλλήλους για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής διαφορών ειδών για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου. 9. Λήψη απόφασης για τον ορισμό τριών (3) τακτικών και τριών (3) αναπληρωματικών μελών από υπαλλήλους για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής διαφορών ειδών για τις ανάγκες των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου. 10. Λήψη απόφασης για τον ορισμό τριών (3) τακτικών και τριών (3) αναπληρωματικών μελών από υπαλλήλους για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής ειδών για τις ανάγκες Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου. 11. Λήψη απόφασης για τον ορισμό τριών (3) τακτικών και τριών (3) αναπληρωματικών μελών από υπαλλήλους για την συγκρότηση Επιτροπής για την διενέργεια διαγωνισμών. 12. Λήψη απόφασης για τον ορισμό τριών (3) τακτικών και τριών (3) αναπληρωματικών μελών από υπαλλήλους για την συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων διαγωνισμών & απευθείας ανάθεσης. 13. Λήψη απόφασης για τον ορισμό τριών (3) τακτικών και τριών (3) αναπληρωματικών μελών από υπαλλήλους για την συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Προμηθειών Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού