Νέες παρατάσεις  κατασκευής στα περιβόητα ημιτελή έργα Κασιμάτη

Ένα σχεδόν χρόνο μετά τις εκλογές επιβεβαιώνεται με τον πλέον επίσημο τρόπο , πόσο ψευδείς ήταν οι υποσχέσεις και τα « χρονοδιαγράμματα» , που  έδινε η Δημοτική Αρχή Κασιμάτη, για τα περιβόητα έργα που ξεκίνησε να  κατασκευάζει εσπευσμένα ακόμη και παραμονές των Δημοτικών Εκλογών του ΄19 .

Έργα , που είχε στη διάθεση της , να πραγματοποιήσει μια ολόκληρη πενταετία  κατά τη διάρκεια της τελευταίας θητείας της αλλά είτε λόγω ανικανότητας ή για αποκλειστικά ψηφοθηρικούς σκοπούς επέλεξε , να τα ξεκινήσει λίγο πριν τις Δημοτικές Εκλογές .

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλλού , που θα γίνει την Τρίτη , 31 του μηνός , με τη διαδικασία της περιφοράς λόγω της πανδημίας ,στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης , περιλαμβάνονται δυο τέτοια έργα –« σημαίες» της προεκλογικής εκστρατείας Κασιμάτη.

Όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής :

 1. Λήψη απόφασης για την 2 η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2020.
 2. Λήψη απόφασης για την ψήφιση της 2 ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2020.
 3. Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων της Απόφασης Ένταξης της Πράξης: «Τεχνική Βοήθεια Υποστήριξης του Δήμου Κορυδαλλού για την επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων» με κωδικό ΟΠΣ 5053778 του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και για τον ορισμό μηχανισμού πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης.
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στην έκταση των 88 στρεμμάτων».
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στην έκταση των 88 στρεμμάτων».
 6. Λήψη απόφασης συμπληρωματικής της αριθμ: 17/2020 Α.Δ.Σ., που αφορούσε στην έγκριση της 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή Κλειστού ΓυμναστηρίουΚολυμβητηρίου και δύο (2) Γηπέδων Αντισφαίρισης», προϋπολογισμού 8.389.840,00€, για την αναλυτική καταγραφή των αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών.
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ Παραλαβής του έργου: «Επισκευές και συντηρήσεις στα Δημοτικά Κτίρια (Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και Ε.Δ.Α.Π.Ε. κ.λ.π.)».
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ Παραλαβής του έργου: «Επισκευή αθλητικού τάπητα και συντήρηση αθλητικού εξοπλισμού στους αθλητικούς χώρους της οδού Σκρά και της Πλατείας 28ης Οκτωβρίου».

 

 

 

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων προς σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο σε όλες τις περιοχές του Δήμου – Σ22».
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ Παραλαβής του έργου: «Μονώσεις στα σχολικά κτίρια (έτους 2016)».
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ Παραλαβής του έργου: «Εγκατάσταση σήμανσης για την εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων μεταξύ των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη-Σικελιανού-Αριστάρχου-Σολωμού-Καραολή Δημητρίου-Ποταμού-Ατταλείας».
 4. Λήψη απόφασης περί διατήρησης ή μη βαθμίδας επί του πεζοδρομίου του ακινήτου, στην οδό Σύρου αριθμ.: 20.
 5. Λήψη απόφασης για την με δημοπρασία μίσθωσης χώρου για την στέγαση του παραρτήματος του Κ.Ε.Π. του Δήμου και έγκριση δημοσίευσης περιληπτικής διακήρυξης σε 2 (δύο) εφημερίδες.
 6. Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπων για την συγκρότηση της: «Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων», για το έτος 2020.
 7. Λήψη απόφασης για την κατάργηση θυρίδας που διατηρεί ο Δήμος μας στην Τράπεζα ALPHA BANK.
 8. Λήψη απόφασης σχετικά με την κοπή δύο (2) δένδρων είδους λεμονιάς, λόγω κατεδάφισης γειτνιάζουσας κατοικίας επί της Μάνης 12, στον Κορυδαλλό.