Τι απαιτείται για ένταξη στο ” Βοήθεια στο Σπίτι”

 

Για νέες αιτήσεις – εγγραφές στο πρόγραμμα στο ” Βοήθεια στο Σπίτι”  απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Εκκαθαριστικό εφορίας Ε1 και Ε9
  2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  4. Απόφαση αναπηρίας (αν υπάρχει)
  5. Οποιαδήποτε ιατρική γνωμάτευση που πιστοποιεί τις παθήσεις που έχει ο ενδιαφερόμενος
  6. Βιβλιάριο υγείας
  7. ΑΜΚΑ
  8. ΑΜΑ
  9. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εξυπηρετείται από άλλη παρόμοια δομή
  10. Υπεύθυνη δήλωση φιλοξενίας σε περίπτωση φιλοξενίας