Διανέμουν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης στη Σαλαμίνα

Διανομή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης  θα πραγματοποιηθεί στηΣ αλαμίνα.

Περιλαμβάνουν ξηρά και νωπά τρόφιμα, προϊόντα Ε.Β.Υ.Σ. και βρεφικά και θα πραγματοποιηθούν:

21-12-2023

22-12-2023