Παρατάθηκε η δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη

Σύμφωνα με το άρθρο 9 της από με 13-04-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 84/τ.Α΄/13-04-2020) παρατάθηκε έως τις 31-05-2020 η ισχύς όλων των αποφάσεων δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων με ημερομηνία λήξης από 26-02-2020 έως και 30-05-2020, οι οποίες δεν έχουν ανανεωθεί και καταχωρηθεί ως εγκεκριμένες στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ανασφαλίστων.

Επομένως, οι ανωτέρω δικαιούχοι δε χρειάζεται να προσέρχονται στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων για ανανέωση των αποφάσεων τους έως τέλος Μαΐου.