25 ακτές της Σαλαμίνας κατάλληλες για κολύμπι

Ύστερα από έλεγχο που πραγματοποίησαν αρμόδιοι υπάλληλοι της Δ/ΝΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ, γνωστοποιείται ότι τα αποτελέσματα της μικροβιολογικής ανάλυσης των δειγμάτων θαλασσινού νερού από ακτές του Δήμου Σαλαμίνας, βρέθηκαν σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας (ΚΕΔΥ), εντός των ορίων που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.
Οι παραπάνω έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν ύστερα από δειγματοληψία που διενεργήθηκε από την Γενική Διεύθυνση, κατά τις ημερομηνίες 25/05/2020, 01/06/2020, 09/06/2020 και 15/06/2020. Συνολικά ελήφθησαν 25 δείγματα από ισάριθμες ακτές κολύμβησης του Δήμου.
Η έκθεση
« Ύστερα από δειγματοληψία θαλασσινού νερού που πραγματοποίησαν αρμόδιοι υπάλληλοι της υπηρεσίας μας στις 25-05-2020, 01-06-2020, 09-06-2020, & 15-06-2020 λαμβάνοντας συνολικά είκοσι πέντε (25) δείγματα από τις ακόλουθες ακτές κολύμβησης του Δήμου Σαλαμίνας:
– Κατσούλι
– Ντουλάπι
-Νάτο
– Βασιλικά
– Ψιλή Άμμος
– Hot Island Beach
– Κύριζα
-Κανάκια
– Αστέρια
– Zέφυρος
– Περάνι
– Σατερλι
– Μπατσί
– Κακή Βίγλα
– Αίας Κλαμπ
– Αγ.Νικόλαος
– Ρέστη
– Γυάλα
– Περιστέρια
– ΔΕΗ Χελιώτη
– Ξένο
– Δημήτρανι
– Κολώνες
– Σελήνια
– Αγ. Γεώργιος , τα αποτελέσματα των εξετασμένων μικροβιολογικών παραμέτρων βρέθηκαν εντός των ορίων που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία»