Αποκαθιστά τις ζημιές στο λιμάνι του Πόρου, ο Κατσικάρης

ΕΡΓΑ ΛΙΜΑΝΙ ΠΟΡΟΥ  Ξεκίνησε και εξελίσσεται κανονικά ένα ακόμα σημαντικό έργο υποδομής στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων με τις εργασίες για την αποκατάσταση των κρηπιδωμάτων του λιμένα Πόρου, προϋπολογισμού 568.488 ευρώ που χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από την Περιφέρεια Αττικής.

Στο έργο που βρίσκεται στη θέση μπροστά από το σημείο στάθμευσης των ταξί, η ανωδομή του κρηπιδώματος έχει υποστεί ρηγματώσεις και τμηματικές καθιζήσεις, λόγω των εκτεταμένων υποσκαφών που έχει υποστεί η θεμελίωση του κρηπιδότοιχου, έχει απωλεσθεί η ευστάθεια του κρηπιδότοιχου και κατά συνέπεια καθίσταται επικίνδυνη η χρήση του συγκεκριμένου μετώπου του λιμένα για πρόσδεση πλοίων, διακίνηση φορτίων και επιβατών.

Για την αποκατάσταση της θεμελίωσης του κρηπιδότοιχου και την αποκατάσταση της ανωδομής προβλέπονται συγκεκριμένα οι εξής εργασίες:

  • Καθαρισμός της λεκάνης μπροστά από το κρηπίδωμα, καθαίρεση ύφαλων τμημάτων από σκυρόδεμα που προέρχονται από παλαιότερες επισκευές αυτού και καθαρισμός από φερτά υλικά σε μήκος 120 μέτρων, πλάτος 10 μέτρων και βάθος ενός μέτρου περίπου, ώστε να μην μειωθεί το βάθος του λιμένα όταν τοποθετηθεί το ύφαλο σκυρόδεμα.
  • Έγχυση ύφαλου σκυροδέματος για την πλήρωση των υποσκαφών και τη δημιουργία «ποδός» μπροστά από το κρηπίδωμα.
  • Αποκατάσταση της ανωδομής του κρηπιδώματος του λιμένα, με καθαίρεση αυτής σε μήκος 120 μέτρων και σε πλάτος που κυμαίνεται από 6,50 μέτρα έως 10 μέτρα, πλήρωση των κενών με αδρανή λατομείου, κατασκευή υπόβασης και βάσης και αποκατάσταση του δαπέδου με σκυρόδεμα.
  • Επεξεργασία τελικής επιφανείας ανωδομής με επίπαση σκληρυντικού υλικού.
  • Τοποθέτηση μεταλλικών εξαρτημάτων πρόσδεσης των πλοίων (δέστρες- κρίκοι).

«Ανταποκρινόμενοι στις πραγματικές ανάγκες των νησιών μας ξεκινήσαμε την κατασκευή ενός ακόμη σημαντικού έργου υποδομής στον Πόρο. Με την αποκατάσταση των βλαβών στο λιμάνι του Πόρου, εξασφαλίζουμε την ασφαλή πρόσδεση των πλοίων για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και την εξασφάλιση της τουριστικής κίνησης» , δήλωσε ο  Αντιπεριφερειάρχης Νήσων Δημήτρης Κατσικάρης, με αφορμή την έναρξη των εργασιών .

Ο κ. Κατσικάρης , πρόσθεσε ότι « αναγνωρίζοντας την ανάγκη να στηριχθούν οι υποδομές στο λιμάνι έχουμε ήδη εγγράψει στον προϋπολογισμό μας το ποσό των 868.000 ευρώ για την χρηματοδότηση της αποκατάστασης του κρηπιδώματος που κατέρρευσε παραπλεύρως του ήδη εκτελούμενου έργου μας, το οποίο θα δημοπρατηθεί αμέσως μόλις ο Δήμος Πόρου μας παραδώσει τη σχετική μελέτη.

Συνεχίζουμε το έργο μας με ουσιαστικές παρεμβάσεις που στηρίζουν τις υποδομές και την ανάπτυξη των νησιών μας»