Με ταχύτατους ρυθμούς η αξιολόγηση ενίσχυσης 6.093 επενδυτικών προτάσεων με 130 εκατ. ευρω από την Περιφέρεια Αττικής

epixeirisi - sgouros - athanasiadis

Ξεκίνησε τις εργασίες της η  Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης των Επενδυτικών Προτάσεων που έχουν κατατεθεί για την Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο του Προγράμματος ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων,  με 130,5 εκατ. ευρώ.

Έργο της Επιτροπής, η οποία συνεδριάζει  υπό την προεδρία του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου της Περιφέρειας Αττικής στον Αναπτυξιακό Προγραμματισμό, Λεωνίδα Αθανασιάδη, ο έλεγχος αφορά τις  6.093 επενδυτικές προτάσεις επιχειρήσεων, συνολικού προϋπολογισμού 694.553.861 ευρώ, που κατατέθηκαν για ένταξη στο Πρόγραμμα της Περιφέρειας .

 

Σγουρός

Την ικανοποίησή του για τον ρυθμό προώθησης των διαδικασιών αξιολόγησης του Προγράμματος, εξέφρασε και ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός καθώς επιτυγχάνεται ο στόχος που είχε τεθεί για την Περιφέρεια,  σχετικά με την ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση των ενεργειών ανάδειξης των δικαιούχων και διάθεσης των πόρων στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα.

Στόχος του προγράμματος είναι η συγκράτηση της παραγωγικής βάσης στους τομείς της Μεταποίησης, του Τουρισμού, του Εμπορίου και των Υπηρεσιών, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων,  η εξωστρέφεια και η στροφή στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, ενσωμάτωση της γνώσης και καινοτομίας.

 

                  Αθανασιάδης

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης κος Λ. Αθανασιάδης, σε δηλώσεις του τόνισε ότι: «… η Περιφέρεια Αττικής πλήττεται ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση, η παραγωγική βάση συρρικνώνεται ανακυκλώνοντας τις συνθήκες ύφεσης με τραγικές συνέπειες για την απασχόληση.

Μέσω του Προγράμματος, επιδιώκουμε μαζί με τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας την επένδυση στη γνώση,  στην καινοτομία,  στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας και στην αξιοποίηση των  στρατηγικών πλεονεκτημάτων της Περιφέρειας Αττικής.  Επιδιώκουμε να οικοδομήσουμε ένα ανταγωνιστικό προφίλ για τις επιχειρήσεις μας, που θα τις καταστήσει ισχυρές στο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον και παράλληλα θα λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά για όλες τις πτυχές της παραγωγής και της οικονομίας.

Αυτή η στρατηγική επιλογή είναι κεντρική μας επιλογή που διαπνέει το σύνολο του αναπτυξιακού προγραμματισμού της Περιφέρειας και υλοποιεί την προεκλογική μας δέσμευση  «ΑΤΤΙΚΗ – με έργο πάμε μπροστά».

Στόχος μας για το επόμενο διάστημα είναι να κερδίσουμε χρόνο, να λειτουργήσουμε αποτελεσματικά με ρεαλιστικούς και εφικτούς στόχους αλλά και γρήγορα, καθώς αφενός οι ανάγκες είναι μεγάλες, αφετέρου ο αντίκτυπος των εξελίξεων στην  Περιφέρεια Αττικής,  που έχει μεγάλη  συμμετοχή στο παραγόμενο εθνικό εισόδημα, θα έχει ευρύτερες συνέπειες στην οικονομία, την παραγωγή και την απασχόληση της χώρας.

Δεσμευτήκαμε και έχουμε διασφαλίσει όλες τις προϋποθέσεις που εγγυώνται την  επάρκεια, τη διαφάνεια και την ταχύτητα των διαδικασιών ολοκλήρωσης του Προγράμματος ενίσχυσης των επιχειρήσεων και  πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα θα έχουμε ορατά αποτελέσματα ως προς τους αναπτυξιακούς στόχους που έχουμε θέσει» .