Να πληρώνονται όλα τα εμβόλια οι ναυτικοί ζητεί ο Χρήστου

stefanos-xristou

Απάντηση  στην  ανακοίνωση των σωματείων  ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ και ΠΕΕΜΑΓΕΝ με την οποία διαμαρτύρονται επειδή  η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας  της ,  τους χορηγεί εμβόλια μόνο εφόσον προσκομίσουν αποδεικτικό πληρωμής της αξίας των από Τράπεζα, έδωσε η Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά .

Στην απάντησή  της επισημαίνει ότι η καταβολή του κόστους των εμβολίων στους ναυτικούς  δεν αφορά απόφαση των Διευθύνσεων  Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών, αλλά Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας την οποία υποχρεούνται να εφαρμόζουν.

Επίσης υπογραμμίζει τη θέση του Αντιπεριφερειάρχη  Πειραιά,  Στέφανου Χρήστου, ο οποίος  τάσσεται υπέρ της κάλυψης του κόστους των εμβολίων για τους ναυτεργάτες που θα ταξιδέψουν στο εξωτερικό για εργασία από την Πολιτεία και τους εργοδότες.

Αναφέρει συγκεκριμένα στην απάντησή της , η ΠΕ Πειραιά:

« Οι Διευθύνσεις  Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών όλης της χώρας, μετά την έκδοση της με αριθμό πρωτοκόλλου  Υ1ΓΠοικ. 118886/12/12/2012 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας «Υπηρεσίες Ταξιδιωτικής Ιατρικής & Δαπάνες για εμβολιασμό ταξιδιωτών έναντι νοσημάτων ενδημικών στη χώρα προορισμού», η οποία δημοσιεύτηκε το Δεκέμβριο του 2012, εφαρμόζουν τα αναγραφόμενα σε αυτή και ειδικότερα για το θέμα των εμβολίων τα αναφερόμενα στην παράγραφο Β. με τίτλο  «Ρυθμίσεις σχετικά με την επιβάρυνση του κόστους των εμβολίων»: «Εφεξής, τα ιατρικά σκευάσματα που χορηγούνται κατ’ εφαρμογή του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού 2005 για εμβολιασμό Ελλήνων ή αλλοδαπών ταξιδιωτών δε θα παρέχονται δωρεάν από το Ελληνικό Δημόσιο»… .

«Τα εμβόλια που θα χορηγούνται στα πλαίσια της ταξιδιωτικής ιατρικής για την πρόληψη των ασθενειών του κίτρινου πυρετού, του τυφοειδούς πυρετού, της χολέρας και της λύσσας, εφόσον δε διακινούνται στο ελεύθερο εμπόριο, θα παραγγέλνονται μέσω των Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ και η εξόφληση θα γίνεται απ’ ευθείας από τον ενδιαφερόμενο στους  τραπεζικούς λογαριασμούς του Ε.Ι. ΠΑΣΤΕΡ»