«Πνιγμένες» οι Περιφέρειες από τα «φέσια» του Στυλιανίδη

imagegen.ashx

Ζήτημα επιβίωσης για πολλές Περιφέρειας αποτελεί η απόδοση των χρωστούμενων από την κυβέρνηση  .

Μπορεί η Περιφέρεια Αττικής , να έχει ένα εύρωστο ταμείο και δυο- τρεις άλλες να βρίσκονται σε σχετικά καλή οικονομική κατάσταση, οι υπόλοιπες ωστόσο «φυτοζωούν»

Το θέμα έθεσαν επιτακτικά και οι 13 Περιφερειάρχες στη συνάντηση που είχαν  τους Υπουργούς Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και τον Υπουργό Εσωτερικών .

Οι Περιφερειάρχες τόνισαν ότι η εξασφάλιση της απρόσκοπτης χρηματοδότησης των Περιφερειών με την απόδοση στο ακέραιο των θεσμοθετημένων πόρων αποτελεί ζήτημα επιβίωσης του θεσμού.

Συγκεκριμένα τονίστηκε ότι η χρηματοδότηση των Περιφερειών υπολείπεται κατά πολύ από το επίπεδο των πόρων που δικαιούνται από το νόμο. Για το 2012 ως τακτική επιχορήγηση δόθηκε μόνο το ποσό των 42,3 εκατομμυρίων ευρώ ενώ παραμένει σε εκκρεμότητα οφειλόμενο ποσό περί τα 136 εκατομμύρια ευρώ.

Η επίσης πενιχρή χρηματοδότηση των Περιφερειών μέσω του ΠΔΕ έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούν να υλοποιήσουν αναγκαίες δράσεις όπως η συντήρηση και επισκευή του οδικού δικτύου, η αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της πολιτικής προστασίας και φυσικών καταστροφών.

Επιπρόσθετα, σημαντικοί πόροι που συνδέονται με την άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων που έχουν δοθεί στις Περιφέρειες όπως οι μεταφορές μαθητών δεν έχουν εξασφαλιστεί ακόμα με κίνδυνο να είναι αδύνατη η άσκησή τους.