Όλα …τέλεια τα βρήκαν οι έλεγχοι στη Σαλαμίνα


Η Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου της Αντιπεριφέρειας Νήσων πραγματοποίησε εκτεταμένους ελέγχους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο νησί της Σαλαμίνας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και με σκοπό την προστασία της Δημόσιας Υγείας.
Σύμφωνα μ΄ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής , κατά τους ελέγχους, δεν διαπιστώθηκαν υγειονομικές παραβάσεις. Οι επιχειρήσεις είχαν λάβει τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού SARS-COV-2 τα οποία αναγράφονται στην υπ’αρ. Δ1γ/Γ.Π./οικ.18154 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας.
Οι έλεγχοι, τονίζεται στην ανακοίνωση , θα συνεχιστούν, πάντα με σκοπό την προστασία της Δημόσια Υγείας.