188 εκατ. ευρώ σε έργα από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Αττικής

erga - sgouros - athanasiadis

Αυξημένη κατά 28 εκατομμύρια ευρώ είναι μέχρι στιγμής φέτος , η χρηματοδότηση έργων  από δικούς της πόρους , της Περιφέρειας Αττικής.

Συγκεκριμένα , το όριο πληρωμών του συνόλου της Περιφέρειας Αττικής για το οικονομικό έτος 2013 στο σκέλος των έργων από Ίδια Χρηματοδότηση διαμορφώνεται από 188.472.096,11€ σε 216.412.206,82€ .

Σε πρόσφατη συνεδρίασή του ,  το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν εισήγησης του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου . Λεωνίδα Αθανασιάδη, ενέκρινε την Ά Τροποποίηση του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων (ΠΕΕ) – 2013, της Περιφέρειας Αττικής.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει το σύνολο των έργων που εκτελούνται σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής. Η τροποποίηση αφορά στην ένταξη νέων έργων και την ανακατανομή του ορίου πληρωμών, μέσω τροποποιήσεων των ήδη εγκεκριμένων πιστώσεων.

Το όριο πληρωμών του συνόλου της Περιφέρειας Αττικής για το οικονομικό έτος 2013 στο σκέλος των έργων από Ίδια Χρηματοδότηση διαμορφώνεται από 188.472.096,11€ σε 216.412.206,82€ (αυξημένο κατά 27.940.110,71€).

Από το σύνολο των έργων το 34% είναι εκτελούμενα, το 17% βρίσκονται σε φάση δημοπράτησης ή έχουν δημοπρατηθεί και το 49,5% είναι έργα σε αρχική φάση υλοποίησης.

Το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων 2013 είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο αξιοποίησης των ίδιων πόρων της Περιφέρειας σε τεχνικές υποδομές με σκοπό την αντιμετώπιση τόσο των τακτικών όσο και των έκτακτων αναγκών. Παράλληλα αποτυπώνει τη στόχευση της Περιφερειακής Αρχής στην βελτίωση των συνθηκών ζωής των πολιτών αλλά και στην τόνωση της αναπτυξιακής δυναμικής της Περιφέρειας με την διασφάλιση των αναγκαίων υποδομών.

Ο κ. Αθανασιάδης σε δηλώσεις του τόνισε: «… Το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων αξιοποιεί τους ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής στην κατεύθυνση της ανακούφισης των αναγκών των πολιτών, της αναβάθμισης του περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου, της δημιουργίας υποδομών αναγκαίων για την εύρυθμη λειτουργία των πόλεων αλλά και της στόχευσης σε νέα έργα υποστήριξης της αναπτυξιακής προοπτικής».

Η υλοποίηση του προγράμματος γίνεται πάντα σε συνεργασία με τους Δήμους της Περιφέρειας, των οποίων οι ανάγκες και οι προτάσεις ελήφθησαν υπόψη και έχουν συμπεριληφθεί στο Πρόγραμμα.

«Με επικεφαλής τον Περιφερειάρχη Αττικής  Γιάννη Σγουρό υλοποιούμε την προεκλογική μας δέσμευση «ΑΤΤΙΚΗ – με έργο πάμε μπροστά» μέσα από την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, με συγκεκριμένη και ρεαλιστική στόχευση και με ιεράρχηση των αναγκών σε συνδυασμό με τη στενή παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των έργων από τις υπηρεσίες μας, μεγιστοποιούμε το όφελος για τους πολίτες από την εκτέλεση του Προγράμματος», τόνισε ο κ. Σγουρός και πρόσθεσε :

«Επιπλέον η μέριμνα που έχουμε λάβει για τη συμπληρωματικότητα και συνέργεια του Προγράμματος με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία αναπτυξιακού προγραμματισμού (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΠΕΠ 2007-2013, Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 2013, κ.λ.π.),  έχει επιτρέψει τη δημιουργία ενός συνεκτικού  πλέγματος  παρεμβάσεων και κάλυψης όλων των  τομέων  της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της Περιφέρειας. Μέσω όλων αυτών αναμένουμε σημαντική βελτίωση του κοινωνικού και οικονομικού περιβάλλοντος και αποτελέσματα αισθητά στην καθημερινότητα των πολιτών».