Δυο βδομάδες για …μισό πεζοδρόμιο στο δήμο Κορυδαλλού

 

Με ρυθμό ” χελώνας” γίνονται τα έργα στο δήμο Κορυδαλλού.

Δεν είναι εκείνα μόνο που ανατίθενται σ΄εργολάβους είτε απευθείας είτε με διαγωνισμό και οι παρατάσεις τους διαδέχονται η μία την άλλη …επί χρόνια!

Είναι και εκείνα τα δημοτικά έργα που αναλαμβάνει να εκτελέσει ο ίδιος ο δήμος με δικά του συνεργεία και αφορούν πολύ απλές κατασκευαστικές εργασίες.

Το έχουμε επισημάνει κι άλλες φορές ότι συμβαίνει αυτό . Πρόσφατο δε παράδειγμα είναι  η ” εργολαβία” στη Μεγάλου Αλεξάνδρου, λίγα μέτρα από τις κατοικίες τόσο του δημάρχου ,Νίκου Χουρσαλά όσο  και του αρμόδιου αντιδημάρχου , Γιώργου Δημόπουλου.

Δυο βδομάδες απαιτήθηκαν για να κατασκευαστεί το …μισό πεζοδρόμιο της μιας πλευράς του στενού.