Σήμερα αποφασίζει ο Κασιμάτης το κόψιμο των δένδρων της πλ. Μέμου, για να βάλουν στέγαστρα οι…καφετέριες

ΔΣ-ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Ένα μεγάλο « δώρο» προσδοκώντας  την στήριξή τους , στις εκλογές του Μαίου , κάνει σήμερα η Δημοτική Αρχή Κασιμάτη, στους ιδιοκτήτες των καφετεριών της πλατείας Μέμου .

Τους δίνει τη δυνατότητα να επεκτείνουν δεκάδες τετραγωνικά μέτρα τα καταστήματά τους , επί των νέων πεζοδρομίων , που δήθεν τα κατασκεύασε για  τους πεζούς , αφού θα μείνει πάλι ο ίδιος σχεδόν χώρος για να περνούν , μ΄εκείνον που υπήρχε πριν.

Με την ενέργειά του , αυτή ο « μαχητής» για την προστασία του περιβάλλοντος κ. Κασιμάτης , ουσιαστικά ακυρώνει στην πράξη το  έργο εκατομμυρίων ευρώ που είναι σ΄εξέλιξη στην πλ. Μέμου και σκοπός του ήταν η διαπλάτυνση των πεζοδρομίων για να μπορούν να τα διαβαίνουν άνετα οι πολίτες .

Συγκεκριμένα το όγδοο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης , της σημερινής  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου είναι το εξής: «Λήψη απόφασης για την κοπή δένδρων στα πεζοδρόμια περιφερειακά & απέναντι της Πλ. Παγκοσμίου Ειρήνης (Μέμου) λόγω τοποθέτησης στεγάστρων έμπροσθεν των καταστημάτων».

Που σημαίνει ότι στην πράξη επεκτείνονται τα καταστήματα  ως « ενιαίος» χώρος αρκετά  τετραγωνικά μέτρα επί του πεζοδρομίου , αφού τα « στέγαστρα» θα εφάπτονται των κτιρίων τους.

Έτσι η πλατεία Μέμου μετατρέπεται σε πλατεία …Ελευθερίας , όπου  έχει απομείνει ένας μικρός διάδρομος πάλι  και παρά  τη μεγάλη επέκταση των πεζοδρομίων για να περνάνε οι πεζοί .

‘Αραγε ποια στάση θα τηρήσουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που έχουν απομείνει στον κ. Κασιμάτη και  εξακολουθούν και τον στηρίζουν ;.

 

Τα θέματα

Όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της  σημερινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι τα εξής:

1. Λήψη απόφασης για την Ε΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 του Νομικού

Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «Οργανισμός Άθλησης & Πολιτισμού».

2. Λήψη απόφασης για την απόδοση στην «ΔΗΚΕΚΟ» για το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι, ποσού

48.667,33€.

3. Λήψη απόφασης για: α) Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου

Κορυδαλλού & Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. για την παροχή «Τεχνική, επιστημονική και διαχειριστική υποστήριξη

του Δήμου για εκπόνηση και την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης για την Βιώσιμη Ενέργεια στο

πλαίσιο της συμμετοχής του στο Σύμφωνο των Δημάρχων», προϋπολογισμού 30.000,00€ πλέον

Φ.Π.Α. 23% & β) Τον ορισμό δύο εκπροσώπων του Δήμου Κορυδαλλού και των αναπληρωτών

τους για συμμετοχή στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης που θα συσταθεί.

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης

αποθήκης του Δήμου μας.

 

5. Λήψη απόφασης για την σύσταση Επιτροπής για την διεξαγωγή δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου Κορυδαλλού και ορισμός μελών αυτής σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81, για το έτος 2014.

6. Λήψη απόφασης για την μεταφορά του περιπτέρου της κ. ΜΑΡΙΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗ στην Πλ Παγκοσμίου Ειρήνης.

7. Λήψη απόφασης για επί μέρους ρυθμίσεις κατάληψης κοινόχρηστου χώρου στις οδούς Ταξιαρχών,

Αθηνάς & Δημητρακοπούλου.

9. Λήψη απόφασης για την διαγραφή προσαυξήσεων.

10. Λήψη απόφασης για την αποζημίωση χρήσης του χώρου του Γκαράζ του Δήμου, για το έτος 2013.