ΕΒΕΠ : Τα νέα κυβερνητικά υπεσχημένα, αμφίβολο, εάν θα «αντέξουν» στη δοκιμασία της πραγματικότητας

 

imagesΜε αφορμή την ολοκλήρωση, με την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης, της τριήμερης συζήτησης στη Βουλή των προγραμματικών δηλώσεων της Κυβέρνησης, όπου παρουσιάστηκαν οι βασικές κατευθύνσεις, αλλά και οι προτεραιότητες του κυβερνητικού έργου, ενώ αποτυπώθηκε, παράλληλα, το στίγμα προθέσεών της για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς επισημαίνει τα τρία κρίσιμα στάδια για την οριστική σταθεροποίηση και ανάπτυξη της οικονομίας, καθώς οι επόμενοι έξι μήνες είναι καθοριστικοί για την εφαρμογή των προγραμματικών δηλώσεων, με ορίζοντα τετραετίας.

Αρχικά, οι ενέργειες που απαιτούνται άμεσα, βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, οριοθετούνται από τώρα μέχρι το Μάρτιο, με τις καθοριστικές υποχρεώσεις να πρέπει να εκπληρωθούν το επόμενο δίμηνο. Τώρα, επείγει η διευθέτηση των 48 εκκρεμοτήτων, που αντιστοιχεί σε επιπλέον μέτρα 4,35 δις ευρώ και αναμένεται να «απελευθερώσει» τη δόση των 2+1 δις ευρώ, που προσδοκά το οικονομικό επιτελείο. Το δεύτερο βραχυπρόθεσμο βήμα και ίσως το σημαντικότερο, είναι η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών με το ήπιο σενάριο και βεβαίως εντός του έτους, που θα αποκαταστήσει την τραπεζική πίστη, ενώ θα αποτελέσει το πρώτο μεγάλο βήμα για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας της Χώρας μας στο εξωτερικό. Το τρίτο και μεσοπρόθεσμο βήμα αναμένεται το Μάρτιο του 2016, με την  εφαρμογή του αναπτυξιακού προγράμματος και την ολοκλήρωση των επενδύσεων σε αεροδρόμια και λιμάνια.

Ειδικότερα, η «μαύρη» λίστα με τα 48 προαπαιτούμενα, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ολοκλήρωση της στρατηγικής για το χρηματοπιστωτικό σύστημα (εξομάλυνση της ρευστότητας και των όρων πληρωμής και ενίσχυση των τραπεζικών κεφαλαίων, ενίσχυση της διακυβέρνησης και αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων), ολοκλήρωση του μεσοπρόθεσμου προγράμματος τεχνικής βοήθειας σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέσπιση κατάλληλων ποινών για τις απλές παραβάσεις του κώδικα βιβλίων και στοιχείων, επεξεργασία σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος και τον ιδιωτικό τομέα, κοστολογημένου σχεδίου για την προώθηση και τη διευκόλυνση της χρήσης ηλεκτρονικών πληρωμών και τη μείωση της χρήσης μετρητών, έγκριση χάρτη πορείας για τη μεταρρύθμιση της αδειοδότησης των επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένης της ιεράρχησης προτεραιοτήτων, δημιουργία τριών κινητών ομάδων επιβολής του νόμου με στόχο την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, σύγκληση διυπουργικής επιτροπής χωροταξικού σχεδιασμού, με τη συμμετοχή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, ολοκλήρωση της στρατηγικής για την αντιμετώπιση του φαινομένου των «κόκκινων» δανείων και εξεύρεση «ισοδύναμου», αν η κυβέρνηση αλλάξει τις προβλέψεις, που αφορούν στην επιβολή του Φ.Π.Α. στην ιδιωτική εκπαίδευση.

Επίσης, η Κυβέρνηση σύντομα θα πρέπει να συμφωνήσει με τους δανειστές και σε μια δεύτερη λίστα που περιλαμβάνει την αύξηση στη φορολογία των αγροτών, αλλαγές στη φορολογική κλίμακα για μισθωτούς και συνταξιούχους, με τρόπο που να ενσωματωθεί και η έκτακτη εισφορά, την αναθεώρηση ιδιωτικοποίησης του Α.Δ.Μ.Η.Ε. με εξεύρεση ισοδύναμων, προσδιορισμό ισοδύναμων για τον Φ.Π.Α. 23% στην ιδιωτική εκπαίδευση, η οποία θα ξεκλειδώσει και το υπόλοιπο ένα δισ. ευρώ από τη δόση των 3 δισ. ευρώ του Αυγούστου που αναμένει η Ελλάδα.

Επιπρόσθετα, το νέο προσχέδιο του προϋπολογισμού δεν μας αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας, καθώς πρόκειται να συμβούν: μείωση του Α.Ε.Π. κατά 2,3% το 2015 και 1,3% το 2016, αύξηση του χρέους στο 181,8% του Α.Ε.Π. το 2015 και στο 192,4% του Α.Ε.Π. το 2016, αύξηση φόρων κατά 2,5 δισ. ευρώ το 2016 και πάνω από 4 δισ. ευρώ τη διετία 2015 – 2016, μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης το 2016 κατά 2,4% και της δημόσιας κατά 2,1% και άνοδο της ανεργίας στο 25,8% το 2016 από 25,4% το 2015 και μείωση της απασχόλησης κατά 1% το 2016. Παράλληλα, η κυβέρνηση προϋπολογίζει να λάβει μέτρα συνολικού ύψους 4,346 δισ. ευρώ μέσα στο 2016, προκειμένου να κλείσει τον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς.

                  Κορκίδης

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασίλης Κορκίδης υπογράμμισε: «…οι δεύτερες προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, μέσα στον ίδιο χρόνο, διαπνέονται από περισσότερο ρεαλισμό, δίνοντας περισσότερο χώρο στην ιδιωτική πρωτοβουλία, ενώ, παρά την προφανή  προσπάθεια του Πρωθυπουργού να διαμορφώσει ένα κλίμα αισιοδοξίας για την πορεία της οικονομίας, τα περισσότερα από τα υπεσχημένα, είναι αμφίβολο, εάν θα «αντέξουν» στη δοκιμασία της πραγματικότητας των αριθμών. Επίσης, στην έκθεση του προϋπολογισμού δεν αναφέρεται πουθενά, πόσα ακόμα μέτρα θα χρειαστούν, ούτε βεβαίως, πόσα μέτρα μπορούμε να αντέξουμε! Για να βγει η οικονομία οριστικά από το τέλμα στο οποίο έχει περιέλθει, πρέπει να περάσει τους τρεις «κάβους», της εκπλήρωσης των προαπαιτούμενων, της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και της εφαρμογής του αναπτυξιακού προγράμματος. Μόνο τότε, θα αποτρέψουμε την πρόσκρουση σε ύφαλο και θα ρίξουμε «άγκυρα» στην ανάπτυξη με απασχόληση. Για να συμβεί όμως αυτό, θα πρέπει αυτή τη φορά, η Κυβέρνηση να δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στην Αγορά…».