Και σε Δραπετσώνα- Κερατσίνι ιδρύθηκε Τοπική Διεύθυνσης ΕΦΚΑ

 

 

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ έχοντας θέσει ως άμεση προτεραιότητα τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων, συνταξιούχων και εργοδοτών, την ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων τους και την επιτάχυνση της έκδοσης συνταξιοδοτικών αιτημάτων, συνεχίζει τη σύσταση νέων Τοπικών Διευθύνσεων  με την κατάργηση των παλαιών δομών και ενσωμάτωσή τους στις νέες Τοπικές καθώς και των Περιφερειακών Διευθύνσεων ΚΕΑΟ.

Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται ενιαίος τρόπος λειτουργίας των Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, καλύτερη οργάνωση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού με χρήση όλων των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων καθώς και σημαντική εξοικονόμηση πόρων μέσω της μείωσης των λειτουργικών εξόδων.

Στο πλαίσιο της καλύτερης οργάνωσης και απλούστευσης των διαδικασιών, η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ  ξεκίνησε  η λειτουργία των νέων Τοπικών Διευθύνσεων του e-ΕΦΚΑ και  των Υπηρεσιών ΚΕΑΟ στην Ιωνία Θεσσαλονίκης, στη Λαμία, στην Πάτρα, στα Άνω Λιόσια και στο Κερατσίνι Αττικής, της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΚΕΑΟ Δυτικής Ελλάδας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου και της Α΄ Περιφερειακής Διεύθυνσης ΚΕΑΟ Αττικής.

Η  Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Γ΄ Πειραιώς , με έδρα  στην οδό Ταξιαρχών 128, ΤΚ 18648, Δραπετσώνα  θα εξυπηρετεί το σύνολο των ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ εντός των ορίων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς. Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επικοινωνούν με την Τοπική Διεύθυνση μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (td.cpireas@efka.gov.gr) ή μέσω των τηλεφωνικών γραμμών (2104060180- 2104060121).