Με 19 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο  του Πειραιά

 

 

Συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη , 6 του μηνός , το  Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά , με τα εξής θέματα :

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 (5η).

Εισηγητής: Δημήτριος Καρύδης

 1. Μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022 (4η).

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

 1. Ορισμός ενός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για σύσταση Επιτροπής για το χαρακτηρισμό των παραλιών περιοχής δικαιοδοσίας Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά – Ε΄ Λιμενικού Τμήματος (ΖΕΑΣ), για το έτος 2023, ως πολυσύχναστων ή μη, καθώς και για τη σκοπιμότητα ή μη της επιμήκυνσης του χρονικού διαστήματος και του εύρους ωρών της ναυαγοσωστικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ 166 A /2020).

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

 1. Ορισμός του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Πειραιά Αποστόλου Ιωάννη του Εμμανουήλ ως υπευθύνου λογαριασμού της χρηματοδότησης για το έργο: ΕΞΥΠΝΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ, ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ” – με ενάριθμο έργου 2022ΕΠ08510026 χρηματοδοτούμενο από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων επενδύσεων της ΣΑΕΠ 085/1.

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

 1. Έγκριση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Πειραιά.

Εισηγητής: Δημήτριος Καρύδης

 1. Έγκριση με απευθείας ανάθεση εκμίσθωσης του καταστήματος με διακριτικό αριθμό 4Κ/2, που βρίσκεται εντός της Δημοτικής Αγοράς, επί της οδού Λυκούργου 3, κατόπιν άγονης δημοπρασίας.

Εισηγητής: Αντώνιος Μοραντζής

 1. Έκδοση Διαπιστωτικής Απόφασης για την παράταση της μίσθωσης του Δημοτικού ακινήτου στην πλαζ Φρεαττύδα του μισθωτή του Δήμου CROWN PARK IKE.

Εισηγητής: Αντώνιος Μοραντζής

 1. Αποδοχή των οφειλών της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Προβολής & Επικοινωνίας Δ.Ε.Π.Ε.Π. για τέλη κυκλοφορίας έτους 2022, των μηχανημάτων έργου της Δ.Ε.Π.Ε.Π. και έγκριση καταβολής τους.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

 1. Έγκριση απολογισμού του Ιδρύματος ΑΣΥΛΟΝ ΠΕΝΗΤΩΝ ΒΑΣ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΡΩΘΙΕΡΕΩΣ -ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ έτους 2021.

 

 1. Αναστολή εκτέλεσης διοικητικών πράξεων – ποινών (σφραγίσεις καταστημάτων) κατά τον μήνα Αύγουστο από 01-08-2022 έως και 31-08-2022.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 1. Έγκριση πίνακα κατάταξης μοριοδότησης βρεφών & νηπίων σχολικού έτους 2022-2023 στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας, σύμφωνα με το ΦΕΚ 4249/5-12-17 τεύχος Β΄ άρθρο 3§5.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

 1. Έγκριση πρακτικών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής και επαναπροσδιορισμός του πίνακα κατάταξης, μετά τις διαγραφές βρεφών και νηπίων, στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

 1. Επιβολή προστίμου, για διαφημίσεις που είχαν τοποθετηθεί, υπό μορφή επιγραφών σε κτίριο & σε στύλο φωτισμού στην οδό Νοταρά 103.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 1. Επιβολής προστίμου, για διαφημίσεις που είχαν τοποθετηθεί, υπό μορφή επιγραφών σε κτίριο & σε στύλο φωτισμού στην οδό Νοταρά 96.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 1. Έγκριση των αποφάσεων της 1ης Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου μας, για παράβαση κοινόχρηστου χώρου δύο (02) υπόχρεων κατά τα έτος 2020, από τη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 10-03-2022, σύμφωνα με το άρθρο 32 του νόμου 1080/80.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 1. Έγκριση χορήγησης αδείας για την τοποθέτηση επιγραφής – τόξου κατεύθυνσης επί στύλου, στο πεζοδρόμιο στη συμβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Σκουζέ.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 1. Έγκριση χορήγησης αδείας για την τοποθέτηση επιγραφής – τόξου κατεύθυνσης επί στύλου, στο πεζοδρόμιο στη συμβολή των οδών Σαχτούρη και Ιωνιδών 78-80, έξω από το φαρμακείο ιδιοκτησίας Μπαρλογιάννη Ευαγγελίας.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 1. Υλοτομία ενός (1) δένδρου Αείλανθου επί της οδού Αλ. Ζαΐμη  αρ. 56 στην Πειραϊκή.

Εισηγήτρια: Αντωνία Καρακατσάνη

 1. Έγκριση υλοτομίας νεραντζιάς επί της οδού Ηροδότου 128.

Εισηγήτρια: Αντωνία Καρακατσάνη