Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το CSR HELLAS

Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη την 18η Οκτωβρίου 2022, μεταξύ του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του CSR HELLAS. Από πλευράς του Πανεπιστημίου Πειραιώς υπέγραψε ο Πρύτανης, Καθηγητής Άγγελος Κότιος και από πλευράς του CSR HELLAS η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, και Αντιπρόεδρος του CSR Europe, Μαρία Αλεξίου. Παρευρέθηκαν ο Αλέξανδρος Κωστόπουλος, Αν. Γενικός Διευθυντής του CSR HELLAS, ο Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Καθηγητής Μιχάλης Σφακιανάκης και η Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικών σπουδών Κωνσταντίνα Κοτταρίδη.

Το CSR Europe είναι ένας διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός και το CSR HELLAS ένας από τους Εθνικούς Εταίρους του κορυφαίου ευρωπαϊκού επιχειρηματικού δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

Σκοπός του Μνημονίου είναι η συνεργασία των δύο φορέων με στόχο την από κοινού αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους. Ειδικότερα προβλέπεται η από κοινού ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και απευθύνονται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και στελέχη επιχειρήσεων, η συνεργασία για την από κοινού ανάπτυξη ερευνητικών έργων και μελετών, ο κοινός σχεδιασμός, η ανάπτυξη, εφαρμογή και εκμετάλλευση εργαλείων και συστημάτων που μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση της υιοθέτησης της Ε.Κ.Ε από επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μεγέθους ή κλάδου επιχειρηματικής δραστηριότητας, η αξιοποίηση συναφών προγραμμάτων ενίσχυσης των δυνατοτήτων πρακτικής άσκησης φοιτητών του ΠΑΠΕΙ και ο κοινός σχεδιασμός και ανάπτυξη προτάσεων για υποβολή τους σε προκηρύξεις συγχρηματοδότησης από εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς φορείς.

Στο πλαίσιο του Μνημονίου οι δύο φορείς θα προχωρήσουν στην από κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών και στη διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων όπως π.χ. στρογγυλές τράπεζες (round-table discussions), συνέδρια, ημερίδες, εργαστήρια, με θεματολογία συναφή με την Ε.Κ.Ε. στην Ελλάδα με στόχο την ενίσχυση του επιπέδου ωριμότητας των στελεχών των επιχειρήσεων, των φοιτητών, του ακαδημαϊκού προσωπικού και γενικά κάθε ενδιαφερόμενου μέρους τους.