Παρουσία  του υπουργού Δικαιοσύνης η  μαζική  εκδήλωση του ΔΣΠ  

Με αθρόα συμμετοχή δικηγόρων, δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών έλαβε χώρα η επιστημονική ημερίδα που διοργάνωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά στην αίθουσα εκδηλώσεών του με θέμα το σχέδιο νόμου για τους νέους Κώδικες Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας.

Οι εργασίες της ημερίδας άρχισαν με τους χαιρετισμούς του Προέδρου του ΔΣΠ Γιώργου Σταματογιάννη και του Υπουργού Δικαιοσύνης Μιχάλη Καλογήρου, ενώ στη συνέχεια ο δικηγόρος-υπ. διδάκτωρ νομικής και συντονιστής της εκδήλωσης Στέφανος Φακής έδωσε διαδοχικά το λόγο τους ομιλητές Χάρη Δαλακούρα, Καθηγητή Νομικής του ΔΠΘ, πρόεδρο της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής του ΚΠΔ, Πολυχρόνη Τσιρίδη, διδάκτορα νομικής, δικηγόρο, Ευάγγελο Κασαλιά Εισαγγελέα Εφετών και μέλος της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής του ΚΠΔ και Παναγιώτη Καζή, δικηγόρο, μέλος της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής του ΠΚ.
Όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι υπάρχει ανάγκη για βαθιές τομές στα θεσμικά αυτά νομοθετήματα που υπηρετούν (με κάποιες έστω τροποποιήσεις) τη δικαιοσύνη για περίπου εβδομήντα χρόνια, προς το σκοπό του εκσυγχρονισμού τους και της προσαρμογής τους στα νέα δεδομένα της κοινωνίας.

Αξιοσημείωτη ήταν η καθολική αναγνώριση του κύρους και της εμπιστοσύνης προς τη νομοπαρασκευαστική επιτροπή, η οποία αποτελείται από πανεπιστημιακούς, δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς και δικηγόρους. Διάχυτη επίσης ήταν η επίγνωση ότι πρόκειται για το αποτέλεσμα μίας εργασίας που έχει αφετηριακό σημείο αρκετά νωρίτερα και αποσκοπεί να αποτελέσει ένα σύγχρονο, συμπαγές και συστηματικό ποινικό νομικό πλαίσιο μακροπρόθεσμα.

Τέλος και παρά τις ήσσονος σημασίας επιμέρους διαφοροποιήσεις, κατά γενική ομολογία η μεταρρύθμιση αυτή κρίθηκε ότι κινείται στη σωστή κατεύθυνση και θα συμβάλει στη βελτίωση της απονομής της ποινικής δικαιοσύνης στη χώρα μας.