Ποιές οικογένειες με μαθητές δικαιούνται σχολικό βοήθημα

dwrean_mathimata

 

 

Οικογένειες με  χαμηλά εισοδήματα που τα παιδιά τους φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση δικαιούνται βοήθημα 300 ευρώ ετησίως για κάθε παιδί –μαθητή.

Σύμφωνα με την Υ.Α. 2/37645/0020 (ΦΕΚ β΄ 902 /17-07-2002 ) δικαιούχοι του βοηθήματος είναι οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων των μονογονεϊκών, Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρατών – μελών της Ε.Ε. που έχουν ανήλικα τέκνα  που φοιτούν σε δημόσια σχολεία υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικά – γυμνάσια).

Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται μόνο εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του δικαιούχου (φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό) δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά, οι δικαιούχοι θα πρέπει να απευθύνονται στους διευθυντές των οικείων σχολείων φοίτησης των παιδιών τους.