Στήριξη της επιχειρηματικότητας ζήτησαν από την Γιαννακάκη οι έμποροι του Πειραιά

ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΗΜΑΡ Β ΠΕΙΡΑΙΑ

Ιδιαίτερα εποικοδομητική ήταν η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε, μεταξύ των μελών της Διοικητικής Επιτροπής του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς και της υποψήφιας Περιφερειάρχη Αττικής κ. Μαρίας Γιαννακάκη.

Ο Πρόεδρος Ν. Μανεσιώτης και τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής, έθεσαν υπόψη της υποψήφιας Περιφερειάρχη Αττικής τα θέματα της πόλης, που είναι συνυφασμένα με την βιώσιμη ανάπτυξη και στήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε θέματα που αφορούν στην αναγκαιότητα ανάδειξης του ρόλου της Περιφέρειας στην προώθηση και εκμετάλλευση του τουριστικού προϊόντος του προέρχεται από την κρουαζιέρα και στην ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, με στόχο την τόνωση της αγοράς και την ανάπτυξη της οικονομίας της πόλης, στην δημιουργία κεντρικής Αγοράς Τροφίμων, στο υπαίθριο εμπόριο και στην διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων, στην επέκταση των μέσων σταθερής τροχιάς στον Πειραιά κ.ά.

Ανταλλάχθηκαν απόψεις και η κ. Μ. Γιαννακάκη υπογράμμισε την σπουδαιότητα της ενεργοποίησης της Περιφέρειας μέσα από έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό και της συνεργασίας με τους τοπικούς φορείς, για την δρομολόγηση της αναπτυξιακής εξέλιξής της.

Κοινή τέλος ήταν η διαπίστωση, ότι ο σωστός συντονισμός και η συνεργασία θα οδηγήσουν σε άμεσες λύσεις, ώστε να προκύψουν θετικά αποτελέσματα προς όφελος της επιχειρηματικότητας, της απασχόλησης και της οικονομικής ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά.