Υποχρεωτική πλέον η στείρωση των ζώων συντροφιάς

 

Υποχρεωτική είναι πλέον η στείρωση του ζώου τους, προκειμένου να μειωθεί το φαινόμενο των αδέσποτων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4830/21:

  • Ο σκύλος ή γάτα, πρέπει να στειρωθεί εντός έξι (6) μηνών από την απόκτησή του, εφόσον το ζώο είναι άνω του ενός (1) έτους.
  • Σε περίπτωση απόκτησης ζώου κάτω του ενός (1) έτους, η στείρωση λαμβάνει χώρα μέσα στους έξι (6) πρώτους μήνες από τη συμπλήρωση του πρώτου (1ου) έτους.
  • H προθεσμία αυτή μπορεί να διαφοροποιείται μετά από εμπεριστατωμένη γνωμάτευση κτηνιάτρου.
  • Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ζώου δεν επιθυμεί να στειρώσει το ζώο συντροφιάς του οφείλει να απευθυνθεί σε κτηνίατρο ώστε να αποστείλει δείγμα γενετικού υλικού (DNA) στο Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς.
  • Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 ευρώ (άρθρο 35 του Ν. 4830/21) και χορηγείται στον ιδιοκτήτη τρίμηνη προθεσμία για να προβεί στη στείρωση ή την αποστολή δείγματος γενετικού υλικού του ζώου. Σε περίπτωση που και αυτή η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, επιβάλλεται εκ νέου το πρόστιμο.