Όλα τα θέματα της  νέας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά

Συνεδριάζει την Τετάρτη , 29 του μηνός, το Δημοτικό Συμβούλιο  του Πειραιά , με τα ξής 17 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη του :

 1. Τροποποίηση (1η) Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πειραιά έτους 2020.

Εισηγητής: Καρύδης Δημήτριος

 1. Έγκριση ετήσιας μείωσης μισθωμάτων, της μισθώτριας Δημοτικού καταστήματος του Δήμου μας ΚΑΛΟΥΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ  επί της οδού Φίλωνος 31, σύμφωνα με το N.4071/2012 ΦΕΚ  85 Α΄/11-4- 2012.  Εισηγητής: Μαρκαριάν Χαρουτιούν
 2. Έγκριση ετήσιας μείωσης μισθωμάτων, των μισθωτών  εταιρειών του Δήμου μας, 1) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΡΙΘΑΡΙΩΤΗ Α.Ε με διακριτικό αριθμό καταστημάτων 9/3, 9/4  και 2) ΝΑΡΑ ΚΑΜΙΤΣΙΕ ΕΛΛΑΣ Α.Ε με διακριτικό αριθμό καταστήματος 9/2, επί του ισογείου της οδού Βασ. Γεωργίου 6, στο ημιτελές ακίνητο της Ραλλείου, σύμφωνα με το N.4071/2012 ΦΕΚ  85 Α΄/11-4- 2012.                     Εισηγητής: Μαρκαριάν Χαρουτιούν
 3. Καθιέρωση χώρων στάθμευσης δικύκλων σε χώρους στην περιοχή της Ε’ Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Πειραιά, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 75795/5793/10-12-2019 εισήγηση, τη σχετική μελέτη καθώς και τα σχετικά σχέδια της Δ/νσης Οδοποιίας –Αποχ/σης, Τμήμα Οδ. Έργων & Δημοτ. Συγκοινωνίας.

Εισηγητής: Αργουδέλης Αλέξανδρος

 1. Έγκριση πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2019.

Εισηγητής: Καψοκόλης Γρηγόριος

6.     Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης συντήρησης κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, με τίτλο «Aποψίλωση χώρων Δήμου Πειραιά για την αντιπυρική περίοδο».

Εισηγήτρια: Καρακατσάνη Αντωνία

 1. Ορισμός μελών Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης “Πιλοτικός Μηχανισμός Ενημέρωσης, Πρόληψης, Διαχείρισης και Ευαισθητοποίησης Κλιματικών Κινδύνων στο Αστικό Περιβάλλον του Πειραιά” με κωδικό ΟΠΣ 5047883  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»                         Εισηγήτρια: Καρακατσάνη Αντωνία
 2. Έγκριση συµµετοχής του ∆ήµου Πειραιά στο ευρωπαϊκό έργο µε ακρωνύµιο «EuPOLIS», που εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα HORIZON 2020 και ορισµός της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου ως ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου.

Εισηγήτρια: Ζαρακέλη Ανδριάνα

 1. Έγκριση της απόφασης της 2ης Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου, για μείωση των προστίμων ΤΑΠ κατά 50%, για το ακίνητο Επονιτών & Πειραιώς 46, ιδιοκτησίας ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ.

Εισηγητής: Καψοκόλης Γρηγόριος

 1. Δωρεάν παραχώρηση πενήντα (50) ελεύθερων διαφημιστικών πάνελ στα στέγαστρα του Δήμου, προκειμένου να προβληθούν οι αποκριάτικες εκδηλώσεις του Δήμου, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σε κεντρικές πλατείες στην πόλη του Πειραιά.

Εισηγήτρια: Ζαρακέλη Ανδριάνα

 1. Δωρεάν παραχώρηση πραγματοποίησης προωθητικής ενέργειας με την μορφή διανομής ενημερωτικών εντύπων, σχετικών με την πρόληψη του τραχήλου της μήτρας, έξω από το Δημαρχείο Πειραιά, από τον Όμιλο Εθελοντών κατά του καρκίνου «Αγκαλιάζω» την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020.             Εισηγητής: Καψοκόλης Γρηγόριος
 2. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων «Ημέρες Θάλασσας 2020», από 22-05-2020 έως 1-06-2020, στον Πειραιά.                        Εισηγήτρια: Ζαρακέλη Ανδριάνα
 3. Έγκριση πραγματοποίησης του Μνημόσυνου στη μνήμη των 21 φιλάθλων της ΘΥΡΑΣ 7, που θα τελεσθεί στο Στάδιο Καραϊσκάκη στο Ν. Φάληρο, το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2020.

Εισηγήτρια: Ζαρακέλη Ανδριάνα

 1. Έγκριση πραγματοποίησης τέλεσης του Μνημόσυνου των 63 πεσόντων αεροπόρων μας με το C-130 748 στο όρος Όρθρυς (5-2-1991) που θα τελεσθεί στο μνημείο που βρίσκεται στην Πλατεία “Ηρώων Αεροπόρων και Πεσόντων C-130” στον Πειραιά.

Εισηγήτρια: Ζαρακέλη Ανδριάνα

 1. Μετατόπιση-χωροθέτηση περιπτέρου από την Ακτή Μιαούλη αρ. 83 σε θέση επί της Ακτής Μιαούλη και Μπότσαρη, για την καλύτερη εξυπηρέτηση της ιδιοκτήτριας του περιπτέρου και της εταιρείας του ιδιοκτήτη του κτιρίου.

Εισηγητής: Καψοκόλης Γρηγόριος

 1. Καθιέρωση χώρου στάσης ειδικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης, ταξί και επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων των πελατών του ξενοδοχείου «ΦΙΛΩΝ» και μόνο για επιβίβαση και αποβίβαση τους καθώς και τη φόρτωση και εκφόρτωση των αποσκευών τους, επί της οδού Φιλελλήνων έμπροσθεν του αριθμού 11 στην συμβολή με την οδό Φίλωνος αριθμός 5.

Εισηγητής: Αργουδέλης Αλέξανδρος

 1. Καθιέρωση μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθ. ΥΕΜ 6811 αυτοκίνητο επί της οδού Αγίου Όρους, έμπροσθεν του αριθμού 47.

Εισηγητής: Αργουδέλης Αλέξανδρος