Με 23 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κορυδαλλού

 

Συνεδριάζει την Τετάρτη , 31 του μηνός , το Δημοτικό Συμβούλιο Κορυδαλλού , με τα εξής 23 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη του :

 1. Λήψη απόφασης για την εκλογή τεσσάρων (4) εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου στην Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Αττικής.
 2. Λήψη απόφασης για την εκλογή τριών (3) μελών στην Διοίκηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου που συμμετέχει ο Δήμος μας, με την επωνυμία: «Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας – Πειραιά» (ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π.).
 3. Λήψη απόφασης για τον ορισμό δύο (2) αιρετών αντιπροσώπων για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Δήμων Κοιμητηρίου Σχιστού «ΣΥΝ.ΔΗ.ΚΟΣ».
 4. Λήψη απόφασης για την εκλογή δύο (2) αιρετών αντιπροσώπων του Δήμου, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (Α.Σ.Δ.Α.).
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων 4ου τριμήνου έτους 2023.
 6. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Α΄/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορυδαλλού».
 7. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορυδαλλού».
 8. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών στα Σχολικά Συμβούλια των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κορυδαλλού.
 9. Λήψη απόφασης για τον ορισμό Προέδρου στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Κορυδαλλού.
 10. Λήψη καταρχήν απόφασης ως προς την άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία Ελένης Κούρου ή την επανεπιβολή της.
 11. Λήψη απόφασης για τη σύσταση Επιτροπής για την διεξαγωγή δημοπρασιών για μίσθωση και εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου Κορυδαλλού και ορισμός μελών αυτής σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81, για το έτος 2024.
 12. Λήψη απόφασης για τον ορισμό δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων ως μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81, όπως θα συγκροτηθεί στη συνέχεια με απόφαση Δημάρχου για το έτος 2024.
 13. Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπων για τη συγκρότηση της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων, για το έτος 2024.
 14. Λήψη απόφασης για τον ορισμό: α) των εκπροσώπων για τις συναλλαγές με τη EUROBANK, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ALPHA BANK, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και β) των χρηστών των υπηρεσιών WEB-BANKING.
 15. Λήψη απόφασης για τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών εισπράξεων οφειλών μέσω διατραπεζικού κυκλώματος με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία: «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία», άνοιγμα νέου λογαριασμού συνδεδεμένου με τη συγκεκριμένη υπηρεσία και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την

υπογραφή της σχετικής σύμβασης και τους χρήστες του web banking.

 1. Λήψη απόφασης για το κλείσιμο των τραπεζικών λογαριασμών στη τράπεζα ALPHA BANK με δικαιούχους τον Οργανισμό Άθλησης και Πολιτισμού του Δήμου Κορυδαλλού και την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Κορυδαλλού.
 2. Λήψη απόφασης για τη χρέωση των 6 τερματικών (POS) στο ΑΦΜ του Δήμου Κορυδαλλού, τα οποία ανήκουν στο ΝΠΔΔ Οργανισμό Άθλησης και Πολιτισμού του Δήμου Κορυδαλλού και για το άνοιγματραπεζικού λογαριασμού στη Τράπεζα ALPHA BANK, στον οποίο θα συνδεθούν τα συγκεκριμένα τερματικά (POS)».
 3. Λήψη απόφασης για τη δεκτικότητα Κ.Α. του προϋπολογισμού σε εντάλματα προπληρωμής.
 4. Λήψη απόφασης για τα έξοδα κηδείας αιρετών.
 5. Λήψη απόφασης για την μετάβαση δημοτικής αντιπροσωπείας στην πόλη Α Κορούνια (Ισπανία) προκειμένου να συμμετέχει στις εργασίες του Δικτύου Ευρωπαϊκών πόλεων COPE (URBACT IV).
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη υποβιβασμού των πεζοδρομίων, έμπροσθεν του πλυντηρίου αυτοκινήτων επί της οδού Αβέρωφ 1 στον Κορυδαλλό.
 7. Λήψη απόφασης σχετικά με την μεταφύτευση, αντικατάσταση, ενίσχυση βλάστησης και αλλαγών διαμόρφωσης στα πεζοδρόμια, της οδού Μπουμπουλίνας, λόγω της ανάπλασης τους.
 8. Λήψη απόφασης σχετικά με την κοπή ενός (1) δένδρου του είδους νεραντζιά, επί της οδού Αιγάλεω 7 λόγω σχετικής αίτησης δημότη