«Ένα προϊόν το μήνα για στήριξη της επιχειρηματικότητας»

Τα μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων, που λαμβάνονται προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης, βρέθηκαν στο επίκεντρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π.), στο οποίο έλαβε μέρος η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, Αθηνά Χατζηπέτρου.

Κατά τη διάρκεια του Δ.Σ. αναλύθηκαν τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τα προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη, με την κα Χατζηπέτρου να επισημαίνει το μεγάλο ενδιαφέρον, από την πλευρά των επιχειρήσεων, να λάβουν δάνεια με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου.

Ειδικότερα αναφέρθηκε στο χρηματικό ποσό με τον οποίο η Αναπτυξιακή Τράπεζα θα εγγυηθεί τα δάνεια που θα λάβουν οι επιχειρήσεις, στο ΤΕΠΙΧ αλλά και στο εγγυοδοτικό ταμείο και την μόχλευσή του, σημειώνοντας ότι, η εκταμίευση έχει ορίζοντα τον Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους. Όσον αφορά στους σχεδιασμούς της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας σημείωσε ότι, μεταξύ των άλλων, στόχος είναι να βγαίνει ένα «προϊόν» το μήνα για στήριξη της επιχειρηματικότητας.

Παράλληλα τονίσθηκε η ανάγκη για «επιστράτευση» όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων αλλά και την παροχή μεγαλύτερης ρευστότητας από το χρηματοπιστωτικό σύστημα με τους πλέον ευέλικτους όρους. Στόχος, όπως τονίστηκε, είναι η προφύλαξη του υγειούς επιχειρείν από τα ισχυρά απόνερα της πανδημίας που συνταράσσει την παγκόσμια οικονομία.

Στη διάρκεια του Δ.Σ. καταγράφηκε επίσης και ο προβληματισμός για τις γραφειοκρατικές και άλλες διατυπώσεις που συνοδεύουν τις αιτήσεις χορήγησης δανείων αλλά και για το χρόνο που καταναλώνουν οι διαδικασίες αυτές, καθώς επίσης και για τους χρόνους απάντησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος στις εν λόγω αιτήσεις.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης Κορκίδης, τόνισε ότι «με την ρευστότητα στην αγορά να βρίσκεται στο ναδίρ, είναι επιτακτική η ανάγκη να ενισχυθούν με επαρκή κεφάλαια οι επιχειρήσεις, έτσι ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης. Δάνεια που πρέπει να λάβουν όλες οι επιχειρήσεις, άμεσα και με ευνοϊκούς όρους, χωρίς γραφειοκρατικά προβλήματα. Κεφάλαια που θα τους δώσουν την πολυπόθητη οικονομική ανάσα, που τόσο πολύ έχουν ανάγκη, με δεδομένη και την αναιμική ζήτηση που παρατηρείται στην αγορά. Από την επιτυχή διαχείριση των προγραμμάτων που έχει δρομολογήσει η Αναπτυξιακή Τράπεζα θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό και η μελλοντική πορεία των ελληνικών επιχειρήσεων».