Γιατί έδωσαν διορία λίγων ημερών για τις αιτήσεις μαθητών για το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Κορυδαλλού;

 

Λήγει η  προθεσμία  αιτήσεων μαθητών για το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Κορυδαλλού. Συγκεκριμένα ολοκληρώνεται στις 18 του μηνός .

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Κορυδαλλού απευθύνεται σε  μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με την παροχή υποστήριξης στα φιλολογικά μαθήματα, στα μαθηματικά, την φυσική και τη χημεία. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε χώρους φροντιστηρίων του δήμου μας, τα οποία εθελοντικά προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

Η ένταξη των ενδιαφερομένων στο Κοινωνικό Φροντιστήριο θα γίνει με κοινωνικά κριτήρια (Μονογονεϊκή οικογένεια, ανεργία κ.α).

Κατά την κατάθεση της αίτηση συμμετοχής στο Κοινωνικό Φροντιστήριο θα πρέπει να υποβληθούν συνημμένα τα εξής δικαιολογητικά:

Α)Οι δικαιούχοι ΚΕΑ θα προσκομίσουν την εγκεκριμένη αίτηση του ΚΕΑ και φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

Β)Όσοι δεν είναι δικαιούχοι ΚΕΑ θα υποβάλλουν τα εξής :

1.Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

2.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία εφόσον στην αίτηση αναγράφεται ο δήμος στον οποίο ανήκει η οικογενειακή μερίδα).

3.Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος.

4.Βεβαίωση ανεργίας.

Τις δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να στέλνετε ηλεκτρονικά στο: paideia@korydallos.gr  ή να τις παραδίδεται στο Τμήμα Παιδείας Γρ. Λαμπράκη 240, Ισόγειο.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ.: 210 4990462