Στις τελευταίες θέσεις η Ελλάδα και στους δωρητές οργάνων

xeirourgeio Να καθιερωθεί σαν πράξη ανθρωπισμού και πολιτισμού και να προσφέρει την ευκαιρία και το ερέθισμα στους πολίτες να το σκεφτούν, να το συζητήσουν με τις οικογένειές τους και να καθορίσουν την στάση τους απέναντι σε αυτό το θέμα, καθώς πρόκειται για ένα πολύ προσωπικό ζήτημα, είναι ο στόχος  της καθιέρωσης της Πανελλήνιας Ημέρας Δωρεάς Οργάνων .
Ένας σοβαρός λόγος της  μη αξιοποίησης των οργάνων από πάρα πολλούς δυνητικούς δότες είναι επειδή  δεν το είχαν συζητήσει ποτέ, όσο ήταν στη ζωή, με την οικογένεια τους.
Η μεταμόσχευση αποτελεί τη μόνη θεραπευτική λύση για ορισμένες παθήσεις όπως η καρδιακή, η ηπατική και η νεφρική ανεπάρκεια στο τελικό στάδιο καθώς και για άλλες ασθένειες. Αν όμως δεν υπάρχουν τα κατάλληλα και επαρκή μοσχεύματα η θεραπεία δεν είναι εφικτή.
Στην Ε.Ε. περισσότεροι από 63.000 ασθενείς βρίσκονταν σε λίστα αναμονής για μόσχευμα, μέχρι τις 31/12/2012:
– Περισσότεροι από 50.000 για νεφρό
– Πάνω από 6.800 για ήπαρ
– 3.400 περίπου για καρδιακό μόσχευμα
– 2.000 για μεταμόσχευση πνεύμονα
– 1. 400 περίπου για πάγκρεας
Στην Ευρώπη όμως των 28 η ευαισθητοποίηση των πολιτών δεν ακολουθεί μία «ταχύτητα», αλλά είναι πολλών «ταχυτήτων». Υπάρχει μια ευοίωνη και  ανοδική πορεία σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία για το 2012 . Τα επίσημα στοιχεία της Ε.Ε. έδειξαν ότι τις καλύτερες επιδόσεις σε «πτωματικούς» δότες τις είχε η Ισπανία (36,6/1.000.000 πληθυσμού), με δεύτερη την Κροατία, ακολουθούσε το Βέλγιο και η Μάλτα. Η Ελλάδα ήταν στο 6,9 ανά εκατομμύριο πληθυσμού και στις τελευταίες θέσεις ήταν οι: Βουλγαρία, Ρουμανία και Κύπρος.
Ωστόσο,  σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων  το 2012 ήταν μία ενθαρρυντική χρονιά. Μέχρι στιγμής 68 δότες οργάνων έχουν συμβάλει στην μεταμόσχευση 176 ασθενών, που ήταν στην λίστα αναμονής. Εκεί όμως που υστερεί η χώρα μας είναι στις παιδιατρικές μεταμοσχεύσεις με αποτέλεσμα, σε περίπτωση ανάγκης,  να αναγκάζεται  ολόκληρη η οικογένεια  να μετακινείται σε χώρες του εξωτερικού.
Καθώς  πρόκειται για ένα παρά πολύ σοβαρό και προσωπικό θέμα και καθώς δημιουργούνται ζητήματα που άπτονται ηθικών, θρησκευτικών, πολιτισμικών και άλλων σοβαρών παραμέτρων της κοινωνικής ζωής , απαιτείται η συμμετοχή όλων των κοινωνικών φορέων. Για παράδειγμα, στο περί  «εικαζόμενης συναίνεσης» ζήτημα η ελληνική κοινωνία αντέδρασε με διαφορικούς τρόπους.
Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων είναι ο επίσημος κρατικός φορέας του Υπουργείου Υγείας που διαμεσολαβεί, ελέγχει και συντονίζει όλες τις διαδικασίες τις σχετικές με το θέμα,  από τη δωρεά  έως τη μεταμόσχευση. Ο Ε.Ο.Μ έχει θεσπίσει ένα Σχέδιο Δράσης  για τα έτη 2012-2015 με τους κύριους άξονες να προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης και οι οποίοι είναι:
1. Η  αύξηση της διαθεσιμότητας των οργάνων προς μεταμόσχευση
2. Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της προσβασιμότητας στο σύστημα μεταμοσχεύσεων
3. Η βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας της δωρεάς οργάνων για μεταμόσχευση.      Η  ελληνική Πολιτεία με τον Νόμο 3884/2011, του οποίου τα άρθρα 1,2,3, είναι τα άρθρα 1,2,3 της Οδηγίας 2010/53 της Ε.Ε. που ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία, καθορίζει, μαζί με τα υπόλοιπα άρθρα,- τις λεπτομέρειες που αφορούν όλα τα σχετικά με τη θέμα της  μεταμόσχευσης”.