Τα πιο σύγχρονα ψηφιακά συστήματα αξιοποιεί ο ΟΛΠ  στο CarTerminal του Ν.Ικονίου

 

 

Η ΟΛΠ Α.Ε., μέλος του ομίλου της COSCOSHIPPING, στo πλαίσιο της ενίσχυσης  της στρατηγικής σημασίας του λιμένα Πειραιά στο διεθνές εμπόριο οχημάτων, προχώρησε σε μια σημαντική επένδυση όσον αφορά την ψηφιοποίηση και βελτιστοποίηση των υπηρεσιών του Σταθμού Αυτοκινήτων (CarTerminal).

Η Εταιρεία ανέθεσε στην ευρέως γνωστή εταιρεία INFORM, πού εδρεύει στο Άαχεν της Γερμανίας και είναι εξειδικευμένη σε θέματα βελτιστοποίησης εργασιών, το έργο για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και διαφάνειας στη διακίνηση οχημάτων στον Σταθμό Αυτοκινήτων του λιμένα.

Πιο συγκεκριμένα, για να συνεχίσει την ανάπτυξή των τελευταίων ετών και να ενισχύσει περαιτέρω τη στρατηγική της θέση, η ΟΛΠ Α.Ε. πρόκειται να εφαρμόσει ένα έξυπνο σύστημα πληροφορικής από την INFORM Vehicle Logistics, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει την πλήρη διαφάνεια όλων των διαδικασιών στην εφοδιαστική αλυσίδα των αυτοκινήτων. Πελάτες, προμηθευτές, πάροχοι υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας και τελωνειακές αρχές θα μπορούν να παρακολουθούν μέσω μιας διαδικτυακής πύλης πού και πότε έχει παραδοθεί ένα αυτοκίνητο. Επιπλέον, οι αλγόριθμοι αυτού του συστήματος παρέχουν τη δυνατότητα  βελτιστοποίησης των  επιχειρησιακών διαδικασιών σε συνδυασμό  με τη λήψη αποφάσεων  σε πραγματικό χρόνο και προηγμένο σχεδιασμό. Ως αποτέλεσμα, αυτό το σύστημα δίνει στον ΟΛΠ το πλεονέκτημα της αναβάθμισης των προσφερόμενων υπηρεσιών του και της ευελιξίας του σχεδιασμού νέων επιχειρηματικών διαδικασιών.Το σύστημα θα επιτρέπει στον ΟΛΠ να χρησιμοποιεί πιο αποτελεσματικά τους διαθέσιμους πόρους του και να βελτιώνει συνεχώς τις διαδικασίες του, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερες αποδόσεις. Επιπλέον, θα αυξήσει την ικανότητα εκμετάλλευσης/διαχείρισης των χώρων  του Σταθμού Αυτοκινήτων, οι οποίοι καλύπτουν πάνω από 145.000 τετραγωνικά μέτρα και έχουν παραγωγική  ικανότητα για περισσότερες από 600.000 κινήσεις ετησίως. Το λιμάνι του Πειραιά ευρισκόμενο κοντά στην πρωτεύουσα της χώρας κατέχει μια εξέχουσα γεωστρατηγική θέση στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και θεωρείται ένας σημαντικός διαμετακομιστικός κόμβος εμπορίου μεταξύ Ευρώπης και Ασίας.Τα στελέχη της ΟΛΠ Α.Ε. επισκέφτηκαν διάφορα λιμάνια της Ευρώπης για την εξεύρεση ενός κατάλληλου λογισμικού συστήματος για τη λειτουργία του carterminal, μεταξύ άλλων, τους τερματικούς σταθμούς των InternationalCarOperators (ICO) στο Zeebrugge του Βελγίου, όπου οι εφαρμογές της INFORM υλοποιούνται με επιτυχία. Μέσω ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, το παραπάνω σύστημα αξιολογήθηκε ως το καλύτερο για τον ΟΛΠ, χάρη στην αποτελεσματικότητα, τη δομή και τον καινοτόμο σχεδιασμό του.Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΟΛΠ Α.Ε. κ. YuZenggang: “Με αυτή τη νέα συνεργασία, η ΟΛΠ Α.Ε. στοχεύει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και της ανταγωνιστικότητας του Σταθμού Αυτοκινήτων, ώστε να καταστεί πιο ελκυστικός για τους πελάτες του. Πιστεύουμε ότι το λογισμικό σύστημα παρακολούθησης της διακίνησης των οχημάτων της INFORM μπορεί να εγγυηθεί την επιτυχή ψηφιακή μετεξέλιξη του Σταθμού Αυτοκινήτων της ΟΛΠ Α.Ε.”.