Νέες παρατάσεις  κατασκευής στα περιβόητα ημιτελή έργα Κασιμάτη

Ένα σχεδόν χρόνο μετά τις εκλογές επιβεβαιώνεται με τον πλέον επίσημο τρόπο , πόσο ψευδείς ήταν οι υποσχέσεις και τα « χρονοδιαγράμματα» , που  έδινε η Δημοτική Αρχή Κασιμάτη, για τα περιβόητα έργα που ξεκίνησε να  κατασκευάζει εσπευσμένα ακόμη και παραμονές των Δημοτικών Εκλογών του ΄19 .

Έργα , που είχε στη διάθεση της , να πραγματοποιήσει μια ολόκληρη πενταετία  κατά τη διάρκεια της τελευταίας θητείας της αλλά είτε λόγω ανικανότητας ή για αποκλειστικά ψηφοθηρικούς σκοπούς επέλεξε , να τα ξεκινήσει λίγο πριν τις Δημοτικές Εκλογές .

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλλού , που θα γίνει την Τρίτη , 31 του μηνός , με τη διαδικασία της περιφοράς λόγω της πανδημίας ,στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης , περιλαμβάνονται δυο τέτοια έργα –« σημαίες» της προεκλογικής εκστρατείας Κασιμάτη.

Όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής :

 1. Λήψη απόφασης για την 2 η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2020.
 2. Λήψη απόφασης για την ψήφιση της 2 ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2020.
 3. Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων της Απόφασης Ένταξης της Πράξης: «Τεχνική Βοήθεια Υποστήριξης του Δήμου Κορυδαλλού για την επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων» με κωδικό ΟΠΣ 5053778 του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και για τον ορισμό μηχανισμού πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης.
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στην έκταση των 88 στρεμμάτων».
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στην έκταση των 88 στρεμμάτων».
 6. Λήψη απόφασης συμπληρωματικής της αριθμ: 17/2020 Α.Δ.Σ., που αφορούσε στην έγκριση της 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή Κλειστού ΓυμναστηρίουΚολυμβητηρίου και δύο (2) Γηπέδων Αντισφαίρισης», προϋπολογισμού 8.389.840,00€, για την αναλυτική καταγραφή των αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών.
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ Παραλαβής του έργου: «Επισκευές και συντηρήσεις στα Δημοτικά Κτίρια (Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και Ε.Δ.Α.Π.Ε. κ.λ.π.)».
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ Παραλαβής του έργου: «Επισκευή αθλητικού τάπητα και συντήρηση αθλητικού εξοπλισμού στους αθλητικούς χώρους της οδού Σκρά και της Πλατείας 28ης Οκτωβρίου».

 

 

 

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων προς σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο σε όλες τις περιοχές του Δήμου – Σ22».
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ Παραλαβής του έργου: «Μονώσεις στα σχολικά κτίρια (έτους 2016)».
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ Παραλαβής του έργου: «Εγκατάσταση σήμανσης για την εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων μεταξύ των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη-Σικελιανού-Αριστάρχου-Σολωμού-Καραολή Δημητρίου-Ποταμού-Ατταλείας».
 4. Λήψη απόφασης περί διατήρησης ή μη βαθμίδας επί του πεζοδρομίου του ακινήτου, στην οδό Σύρου αριθμ.: 20.
 5. Λήψη απόφασης για την με δημοπρασία μίσθωσης χώρου για την στέγαση του παραρτήματος του Κ.Ε.Π. του Δήμου και έγκριση δημοσίευσης περιληπτικής διακήρυξης σε 2 (δύο) εφημερίδες.
 6. Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπων για την συγκρότηση της: «Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων», για το έτος 2020.
 7. Λήψη απόφασης για την κατάργηση θυρίδας που διατηρεί ο Δήμος μας στην Τράπεζα ALPHA BANK.
 8. Λήψη απόφασης σχετικά με την κοπή δύο (2) δένδρων είδους λεμονιάς, λόγω κατεδάφισης γειτνιάζουσας κατοικίας επί της Μάνης 12, στον Κορυδαλλό.

 

 
 

About the author

More posts by