Καθαρά “ επιφανειακά” τα Σελήνια

Στη Σαλαμίνα δεν υφίσταται επιφανειακή ρύπανση πλέον από την πετρελαιοκηλίδα, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση του ΥΕΝ. Ωστόσο συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς ο καθαρισμός των ακτών στην ευρύτερη περιοχή του όρμου Σεληνίων – Λιμνιώνα – Κυνοσούρας, με αντλίες υψηλής πίεσης και πλυστικά μηχανήματα, από προσωπικό εκατόν τριάντα πέντε (135) ατόμων ιδιωτικών εταιρειών. Επίσης δύτες στην περιοχή «ΘΕΑΤΡΑΚΙ» διενήργησαν έλεγχο και καθαρισμό του βυθού.

 
 

About the author

More posts by