Ο Κορυδαλλός ετοιμάζεται για την αντιπυρική περίοδο 

πυροπροστασια- κοπηχόρτων

Τα μέτρα πρόληψης και πυροπροστασίας του αστικού και περιαστικού πρασίνου της πόλης ενόψει της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου ήταν το θέμα της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στον Δήμο Κορυδαλλού.

Ιδιαίτερη έμφαση αποφασίστηκε να δοθεί  στην προστασία του Δασυλλίου του Σχιστού, που αποτελεί σημαντικό πνεύμονα πρασίνου για την πόλη.

Στα μέτρα προστασίας που θα ληφθούν για το Δασύλλιο περιλαμβάνονται:

  1. Καθαρισμός ξερής βλάστησης, καθώς και απορριμμάτων.
  2. Συγκρότηση ομάδας φύλαξης σε καθημερινή βάση, αποτελούμενη από τακτικό και έκτακτο προσωπικό.
  3. Έλεγχος και λειτουργία του συστήματος πυρόσβεσης και των δεξαμενών που είναι εγκατεστημένες στο Δασύλλιο.
  4. Αυξημένη παρουσία των περιπολικών της Δημοτικής Αστυνομίας και του ΠΕΣΥΔΑΠ, ενώ θα ζητηθεί από την Πυροσβεστική και η μόνιμη παρουσία πυροσβεστικού οχήματος.

Τέλος, για την αποτροπή και την επέκταση πυρκαγιών ο Δήμος καλεί τους ιδιοκτήτες οικοπέδων εντός των ορίων του Δήμου, να προχωρήσουν σε αποψίλωση από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνσή τους, καθώς και στην απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων υλικών και αντικειμένων.

 
 

About the author

More posts by