Πώς χρησιμοποιούνται οι υγρότοποι από τους νομούς της χώρας

limni mesologgiou

Στο συμπέρασμα ότι, οι υγρότοποι, με τον τρόπο που χρησιμοποιούνται από τους διάφορους νομούς της χώρας, δεν μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό παραγωγικό συντελεστή και συγκριτικό πλεονέκτημα για την περιοχή που τους κατέχει κι επομένως δεν συμβάλουν σημαντικά στην παραγωγική διαδικασία και περαιτέρω στην οικονομική ανάπτυξη, κατέληξε έρευνα των πανεπιστημιακών Αγγελικής Αναγνώστου, Άγγελου Κότιου, Παναγιώτη Πλαγερά, Μανώλη Κουτουλάκη και Γιάννη Σαράτση.

Στόχος της εργασίας των πέντε πανεπιστημιακών ήταν να εξετάσει τη χωρική κατανομή των υγροτόπων στην Ελλάδα και τη συμβολή τους στην περιφερειακή ανάπτυξη.

Το γενικό συμπέρασμα το οποίο προκύπτει από την έρευνα που προηγήθηκε είναι ότι η οικονομική ανάπτυξη των νομών δεν εμφανίζει θετική και στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τις οκτώ σημαντικότερες χρήσεις των υγροτόπων στους νομούς της χώρας μας.

Αντίθετα, σε κάποιες περιπτώσεις η συσχέτιση είναι αρνητική και δεν είναι στατιστικά σημαντική, γεγονός που οδηγεί σε δυο πιθανές εκδοχές.

Σύμφωνα με την πρώτη εκδοχή, οι υγρότοποι δεν αξιοποιούνται από οικονομικά αδύνατους νομούς, δηλαδή οι νομοί που διαθέτουν τους υγροτόπους μπορεί να αδυνατούν να τους εκμεταλλευθούν και να βελτιώσουν το επίπεδο ανάπτυξής τους.

Οι χρήσεις, όπως η τουριστική που παραπέμπει και σε τουριστική ανάπτυξη, δεν μπορεί να αναπτυχθεί για λόγους έλλειψης υποδομών, επομένως δεν είναι δυνατόν να

αξιοποιηθούν αυτοί οι υγρότοποι οικονομικά από τους νομούς, γιατί δεν παρέχουν την κατάλληλη υποδομή ή τεχνογνωσία.

Μια δεύτερη εκδοχή είναι πως ο βαθμός αξιοποίησής των υγροτόπων ως παραγωγικός συντελεστής στον πρωτογενή τομέα δεν είναι ικανοποιητικός.

Χρήσεις

Η χρήση των υγροτόπων στη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία δεν είναι ικανή να μεταβάλλει το επίπεδο της ανάπτυξης. Συνοπτικά, από την εμπειρική έρευνα που έχει προηγηθεί μπορούμε να συμπεράνουμε- σύμφωνα με τους ερευνητές-  ότι η συμβολή των χρήσεων υγροτόπων στο επίπεδο ανάπτυξης των νομών δεν είναι σημαντική.

Οι σημαντικότερες χρήσεις των υγροτόπων που μελετήθηκαν στην παρούσα έρευνα είναι: η αρδευτική, η αλιευτική, η κτηνοτροφική, η θηραματική, η χρήση αναψυχής, η υδατοκαλλιέργεια, η επιστημονική και η τουριστική.

Οι νομοί που έχουν τη μεγαλύτερη χρήση υγροτόπων για άρδευση είναι οι Φλώρινας, Κοζάνης, Καρδίτσας και Πέλλας, ενώ οι νομοί που κάνουν την μεγαλύτερη αλιευτική χρήση υγροτόπων είναι των Σερρών, Αιτωλοακαρνανίας Άρτας και Καστοριάς.

Οι νομοί που κάνουν την μεγαλύτερη κτηνοτροφική χρήση υγροτόπων είναι της  Άρτας, της Ζακύνθου, του Κιλκίς και των Σερρών, ενώ οι νομοί με την μεγαλύτερη χρήση υγροτόπων για αναψυχή είναι της Άρτας, των  Κυκλάδων, της Δωδεκανήσου και του Λασιθίου.  Οι δε νομοί με την μεγαλύτερη θηραματική χρήση υγροτόπων είναι: Κέρκυρας, Δωδεκανήσων, Σάμου, Ζακύνθου και Ρεθύμνου.

Οι νομοί με τη μεγαλύτερη υδατοκαλλιέργεια υγροτόπων είναι της Κοζάνης, Καστοριάς, Ευρυτανίας και Αιτωλοακαρνανίας και οι νομοί με τη μεγαλύτερη επιστημονική χρήση υγροτόπων οι Λασιθίου, Χίου, Δωδεκανήσου, Ρεθύμνου, Κεφαλονιάς. Οι δε νομοί με τη μεγαλύτερη τουριστική χρήση υγροτόπων είναι οι Λασιθίου, Ξάνθης, Κέρκυρας, και Ημαθίας.

Συνοπτικά, αναφέρουν οι πανεπιστημιακοί, το επίπεδο χρήσεων των υγροτόπων στο σύνολο της Ελλάδας από τους νομούς είναι σχετικά χαμηλό.

Ο μεγαλύτερος αριθμός υγροτόπων εμφανίζεται στους νομούς: Μαγνησίας (20), Αιτωλοακαρνανίας (19), Λέσβου (14), Χαλκιδικής (12), Φλωρίνης (11), Κυκλάδων (10), Αχαΐας (10) και Αργολίδας (10). Ενώ οι νομοί που έχουν τους λιγότερους υγροτόπους είναι της Ζακύνθου, της Κεφαλληνίας και της Κοζάνης.

Οι περισσότεροι υγρότοποι με την μορφή ποταμών βρίσκονται στους νομούς των Ιωαννίνων, του Έβρου, της Καρδίτσας, του Ηλεία, Καστοριάς και στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται ο νομός Αιτωλοακαρνανίας (14,805.00 χλμ).

Επίσης, με το νομό της Αιτωλοακαρνανίας (375,300.00 Km2 ) στην κορυφή της κατάταξης, οι νομοί που έχουν τη μεγαλύτερη συνολική έκταση υγροτόπων σε εμβαδό είναι οι Άρτας, Θεσσαλονίκης, Ξάνθης, Έβρου και Φλωρίνης.

Σημειώνεται ότι οι δείκτες χρήσεων υγροτόπων βασίζονται στη μελέτη και την καταγραφή των ελληνικών υγροτόπων, που έχει πραγματοποιηθεί από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων/Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) με την συνεργασία του τμήματος Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ, διαφόρων περιφερειακών υπηρεσιών του υπουργείου Γεωργίας, περιβαλλοντικών οργανώσεων και ειδικών επιστημόνων.

 

 

 

 

 

 
 

About the author

More posts by