Σ΄ εξέλιξη η Β΄Φάση του διαγωνισμού για τα εργοστάσια απορριμμάτων στην Αττική

xyta fyllis - sgouros

Oλοκληρώθηκε η προεπιλογή των υποψηφίων στους τέσσερις διαγωνισμούς για την επιλογή των ιδιωτικών φορέων σύμπραξης που θα αναλάβουν τα αντίστοιχα έργα ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων για την Αττική. Αναλυτικά:

   Στο έργο της Δυτικής Αττικής – Φυλής εκδήλωσαν ενδιαφέρον συνολικά επτά (7) υποψήφιοι και προεπελέγησαν οι πέντε (5) για τη Β’ φάση του διαγωνισμού

   Στο έργο της Δυτικής Αττικής – Άνω Λιοσίων από τους συνολικά επτά (7) υποψηφίους που υπέβαλαν φακέλους εκδήλωσης ενδιαφέροντος προεπελέγησαν και συνεχίζουν οι πέντε (5) για τη Β’ φάση του διαγωνισμού.

 

Οι εταιρείες που προεπελέγησαν για τα δύο έργα είναι οι:

1.   ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις – ΗΛΕΚΤΩΡ

2.   ARCHIRODON Group NV – INTRAKAT – ENVITEC

3.   ΜΕΤΚΑ – Χρ. Δ. Κωνσταντινίδης

4.   ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή – ΔΕΗ

5.   J&P ΑΒΑΞ – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

   Στο έργο της Νοτιοανατολικής Αττικής – Κερατέας εκδήλωσαν ενδιαφέρον συνολικά οκτώ (8) υποψήφιοι και προεπελέγησαν οι έξι (6) για τη Β’ φάση του διαγωνισμού

   Στο έργο της Βορειοανατολικής Αττικής – Γραμματικού από τους συνολικά οκτώ (8) υποψηφίους που υπέβαλαν φακέλους εκδήλωσης ενδιαφέροντος προεπελέγησαν και συνεχίζουν οι έξι (6) για τη Β’ φάση του διαγωνισμού.

 

Οι εταιρείες που προεπελέγησαν για τα δύο έργα είναι οι:

1.   ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις – ΗΛΕΚΤΩΡ

2.   ARCHIRODON Group NV – INTRAKAT – ENVITEC

3.   ΜΕΤΚΑ – Χρ. Δ. Κωνσταντινίδης

4.   NOVAERA ΕΛΛΑΣ

5.   ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή – ΔΕΗ

6.   J&P ΑΒΑΞ – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

Ήδη έχουν απορριφθεί από το ΣτΕ προσφυγές δήμων κατά του διαγωνισμού και ο ανταγωνιστικός διάλογος θα αρχίσει άμεσα για όσα έργα δεν υπάρξουν περαιτέρω προσφυγές μεταξύ των διαγωνιζόμενων.

Οι ιδιωτικοί φορείς θα επιλεγούν μέσω δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού με ανταγωνιστικό διάλογο, και θα αναλάβουν τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία των μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων για διάστημα έως 27 έτη.

Οι διαγωνιστικές διαδικασίες επιτρέπουν όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες που καλύπτουν τις απαιτήσεις των περιβαλλοντικών στόχων, της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Η ανοιχτή τεχνολογία ενισχύει τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των διαγωνιζομένων και την επιλογή της βέλτιστης λύσης, με πλήρη διαφάνεια και εξασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.

Βασικό κριτήριο επιλογής του αναδόχου θα είναι το χαμηλότερο τέλος χρήσης που θα κληθεί να καταβάλλει ο δημότης, παράλληλα με την επίτευξη όλων των περιβαλλοντικών στόχων.

Στα έργα αυτά θα αξιοποιηθούν και κοινοτικοί πόροι από το ΕΣΠΑ.

 

 

 
 

About the author

More posts by