Σ’ εξέλιξη διαγωνισμός δεκάδων προσλήψεων στο δήμο Κορυδαλλού

 

Δεκάδες προσλήψεις –συγκεκριμένα 54 –  πραγματοποιεί ο Δήμος Κορυδαλλού και συγκεκριμένα ο Δημοτικός Οργανισμός Άθλησης και Πολιτισμού , για την λειτουργία των καλλιτεχνικών –επιμορφωτικών τμημάτων του τη περίοδο 2019-2020 με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) .

Οι συμβασιούχοι θα είναι μερικής απασχόλησης (με ωριαία αποζημίωση) , χρονικής διάρκειας έως εννέα (9) μηνών και η προθεσμία υποβολή αιτήσεων είναι « δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπική εφημερίδα ή ανάρτησή της στο χώρο ανακοινώσεων της υπηρεσίας μας , εφόσον η ανάρτηση είναι μεταγενέστερη της δημοσίευσης στην εφημερίδα».

Η αναλυτική ανακοίνωση/προκήρυξη θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Οργανισμού Άθλησης & Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού (Σολωμού 2-4 τκ 18121 Κορυδαλλός) καθώς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Νομικού Προσώπου www.oapkorydallos.gr και στο πρόγραμμα Διαύγεια. Υποβολή της αίτησης συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας προκήρυξης.

Η προκήρυξη φέρει ημερομηνία 3 Σεπτεμβρίου και επομένως  αιτήσεις θα γίνονται δεκτές τουλάχιστον έως και τις 14 του μηνός , αφού σε εφημερίδα δεν μπορεί να δημοσιεύθηκε νωρίτερα από τις 4 Σεπτεμβρίου .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο στον Οργανισμό Άθλησης & Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού (Σολωμού 2-4-18121 Κορυδαλλός) κατά τις ώρες 10.00-14.00.

Η προθεσμία

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι κατά νόμο εξαιρετέα(δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές.

Σε περίπτωση συστημένης αποστολής των δικαιολογητικών μέσω Ε.Λ.Τ.Α. ή εταιρεία ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ημερομηνία αποστολής εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.

Για πληροφορίες σχετικά με την κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών και γενικότερα για την διαδικασία της προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2104944364-5 & 2104967116 καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 10.00-14:00.

 

                       Ειδικότητες

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ ή ΠΤΥΧΙΟ ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ 1

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ή ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ ή ΠΤΥΧΙΟ ΑΡΜΟΝΙΑΣ ή ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 4

ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ή ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΙΘΑΡΑΣ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ή ΔΙΠΛΩΜΑ ΚΙΘΑΡΑΣ 7

ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ή ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΙΑΝΟΥ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ή ΔΙΠΛΩΜΑ ΠΙΑΝΟΥ 7

ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ή ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΟΞΟΤΩΝ ΕΓΧΟΡΔΩΝ (ΒΙΟΛΙ, ΒΙΟΛΑ, ΚΟΝΤΡΑ ΜΠΑΣΟΥ, ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟΥ) ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ή ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 3

ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ή ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΑΡΜΟΝΙΟΥ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ή ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΡΜΟΝΙΟΥ 2

ΔΑΣΚΑΛΟ ή ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΧΑΛΚΙΝΩΝ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ή ΔΙΠΛΩΜΑ ΧΑΛΚΙΝΩΝ ΠΝΕΥΣΤΩΝ 1

ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ή ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ή ΔΙΠΛΩΜΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΝΕΥΣΤΩΝ 2

ΔΑΣΚΑΛΟ ή ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΡΟΥΣΤΩΝ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ή ΔΙΠΛΩΜΑ ΚΡΟΥΣΤΩΝ 1

ΔΑΣΚΑΛΟ ή ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΟΝΩΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ή ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΟΝΩΔΙΑΣ 1

ΔΑΣΚΑΛΟ ή ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΤΥΧΙΟ ή ΔΙΠΛΩΜΑ 1

ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ή ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΤΥΧΙΟ ή ΔΙΠΛΩΜΑ  3

 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ, ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ή ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ή ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 5

KΑΘΗΓΗΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕΙ ή ΑΠΟΦΟΙΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1

ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΨΗΦΙΔΩΤΟΥ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ή ΑΠΟΦΟΙΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1

ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ή ΑΠΟΦΟΙΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1

ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΜΠΑΛΕΤΟΥ ή ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ 2

ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΟΝΤΕΡΝΩΝ ΧΟΡΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΕΦΑΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΟΡΟ ή ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2

ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗΣ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ Τ.Ε.Ι. Ή ΙΣΟΤΙΜΟ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ Ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1

ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΝΑΠΑΛΕΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ Ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1

ΚΑΘΗΓΗΤH ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Ή ΑΠΟΦΟΙΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ Ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1

ΔΑΣΚΑΛΑ ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΟ ΔΙΠΛΩΜΑ Ή ΠΤΥΧΙΟ ΜΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ Ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1

ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΙ ή ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΟ ΔΙΠΛΩΜΑ Ή ΠΤΥΧΙΟ ΜΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ Ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1

ΔΑΣΚΑΛΟ ΗΧΟΛΗΨΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΟ ΔΙΠΛΩΜΑ Ή ΠΤΥΧΙΟ ΜΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ Ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1

Ειδικά τυπικά προσόντα :

 • Τίτλος Σπουδών συναφής με την ειδικότητα της Αίτησης του υποψηφίου για την πρόσληψη.
 • Αποδεδειγμένη Προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών, στην διδασκαλία της ειδικότητας της Αίτησης του υποψηφίου, για την πρόσληψη (απαραίτητη προϋπόθεση η κατάθεση βεβαίωσης προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση).
 • Αποδεδειγμένη Καλλιτεχνική Δραστηριότητα και Επαγγελματική Εμπειρία στον χώρο.
 • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία άνω των 18-65 ετών
 • Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα των οποίων δεν προβλέπεται η υποχρέωση στράτευσης.
 • Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν.3584/2007 Κώδικας κατάστασης των Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων:

(α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και δεν έχουν λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση,

(β) ότι δεν έχουν καταδικασθεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεσης, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση ή εγκλήματα κατά των ηθών ή το νόμισμα,

(γ) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικό βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε,

(δ) ότι δεν υπάρχει κώλυμα από απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.

 • Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την Αίτηση τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση.
 2. Βιογραφικό σημείωμα, όπου θα αναφέρεται η σχετική εκπαίδευση , η γενική προϋπηρεσία στο Δημόσιο ή /και Ιδιωτικό τομέα (σε χρόνια και μήνες) καθώς και αν υπάρχει εμπειρία σε προηγούμενα προγράμματα του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, η επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, η απόκτηση άλλων πτυχίων κ.λ.π.
 3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των σελίδων όπου αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία σε διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας.
 4. Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου λυκείου ή λοιπών τίτλων σπουδών τους. (πτυχίου κ.λ.π.)
 5. Έγγραφα που να πιστοποιούν συμμετοχή σε καλλιτεχνικές δράσεις (βεβαιώσεις, σεμινάρια, κ,λπ) για την ειδικότητα που απαιτείται
 6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 7. Βεβαίωση προϋπηρεσίας (βεβαίωση ημερών ασφάλιση από το μητρώο του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων ΙΚΑ) ή Πιστοποιητικό εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας.
 8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι:

α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή,

β) για τους άνδρες έχουν εκπληρωθεί οι στρατιωτικές υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα,

γ)δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/2007,

δ) σε περίπτωση ανεργίας , το χρονικό διάστημα κατά το οποίο είναι άνεργοι μαζί με τη σχετική βεβαίωση ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ.,

ε) εάν έχουν απασχοληθεί τους τελευταίους 12 μήνες στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ ή Ο.Τ.Α.

 1. Οι υποψήφιοι, που πληρούν τις άνω προϋποθέσεις, θα κληθούν, σε ακρόαση εκτέλεσης έργου, κατά την κρίση της επιτροπής, η οποία θα αξιολογήσει, τα πλείονα προσόντα, την καλλιτεχνική σταδιοδρομία, τις βραβεύσεις και διακρίσεις σε επίσημους διεθνείς και πανελλήνιους διαγωνισμούς, συνεκτιμώντας και την εκπαιδευτική παρουσία.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει αίτηση μόνο για ένα (1) κωδικό θέσης σύμφωνα με τον κατώτερο πίνακα. Υποβολή αίτησης πέραν του ενός κωδικού σημαίνει αυτόματα αποκλεισμός από την διαδικασία επιλογής

 
 

About the author

More posts by