Δημοπρατήθηκε η ανακατασκευή της Ποταμού. Τι έχουν να πουν τώρα τα στελέχη Κασιμάτη που κατάγγειλαν Σγουρό και Χρήστου ;

odos potamou - sgouros - xristou

Δημοπρατήθηκε στις 29 Απριλίου  από την Περιφέρεια Αττικής , το έργο  «Βελτίωση χάραξης οδού Ποταμού και διασταυρώσεών της, από την οδό Καραολή Δημητρίου έως την οδό Οδυσσέως, λοιπές εργασίες προσαρμογών και συντήρηση οδών Ποταμού-Δερβενακίων από οδό Οδυσσέως μέχρι οδό Αθανασίου Διάκου» προϋπολογισμού 1.100.000 ευρώ.

Στο  διαγωνισμό συμμετείχαν πέντε εταιρείες.  Ο ανάδοχος του έργου θα ανακηρυχθεί μετά από κλήρωση που θα διεξαχθεί ανάμεσα σε δύο συμμετέχοντες  που προσέφεραν τη χαμηλότερη προσφορά.

Η ολοκλήρωση του έργου, το οποίο δίνει οριστική λύση στο πρόβλημα των συχνών τροχαίων ατυχημάτων που συνέβαιναν στην περιοχή,  οφείλεται κατά κύριο λόγο στις αποκλειστικές και συνεχείς ενέργειες του Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά και της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, η οποία έχει και την ευθύνη επίβλεψης των εργασιών.

Σκοπός  του έργου είναι να διαμορφωθεί η οδός Ποταμού από την οδό Καραολή Δημητρίου έως την οδό Οδυσσέως με σταθερό πλάτος οδοστρώματος και νησίδας καθ΄ όλο το μήκος της και να προβλεφθούν τα κατάλληλα γεωμετρικά χαρακτηριστικά τα οποία θα ανταποκρίνονται στον αναμενόμενο φόρτο οχημάτων.

Πιο συγκεκριμένα η μελέτη, που εκπονήθηκε από το Δήμο Κορυδαλλού  προβλέπει:

Βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού Ποταμού από την οδό Καραολή Δημητρίου έως την οδό Οδυσσέως  (οριζοντιογραφικός και υψομετρικός καθορισμός οδού, οριζόντιες και κατακόρυφες καμπύλες οδοστρώματος, πλάτη οδοστρώματος και κεντρικής νησίδας κ.λ.π)

Διατήρηση της διαχωρισμένης επιφάνειας κυκλοφορίας δύο κατευθύνσεων, με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση.

Διαμόρφωση του οδοστρώματος με σταθερό πλάτος  6,5 μέτρα ανά κατεύθυνση. Η οδοστρωσία θα αναλυθεί σε δύο στρώσεις υπόβασης, δύο στρώσεις βάσης μία ασφαλτική στρώση και μία αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση

Διαμόρφωση αμφικλινούς επίκλισης οδοστρώματος με τιμή 2% για όλο το μήκος της οδού Ποταμού από την οδό Καραολή Δημητρίου έως την οδό Οδυσσέως

Φρεζάρισμα του  παλιού οδοστρώματος και διάστρωση με νέο ασφαλτοτάπητα στην οδό Ποταμού – Δερβενακίων από Οδυσσέως μέχρι Καλλικράτους.

Διαμόρφωση των πεζοδρομίων με βάση τα νέα τους χαρακτηριστικά – πλάτη, ύψη και επίστρωση αυτών με πλάκες πεζοδρομίων

Κατασκευή κεντρικής νησίδας στη νέα θέση, πλακόστρωση και φύτευση αυτής.

Κατασκευή κρασπεδορείθρων στις νέες θέσεις

Κατασκευή νέων φρεατίων για την απορροή των ομβρίων υδάτων

Τοποθέτηση νέας σήμανσης και τελικής διαγράμμισης στο οδόστρωμα

Τοποθέτηση νέων  ιστών οδικού φωτισμού και μετατόπιση υπαρχόντων, όπου απαιτείται  σε νέες θέσεις επί της κεντρικής νησίδας

Κατασκευή  κεκλιμένων επιπέδων ραμπών στις διαβάσεις για ΑΜΕΑ

Φύτευση νέων δέντρων κλπ φυτών  στα πεζοδρόμια και στη νησίδα.

Εγκατάσταση αυτόματης άρδευσης νησίδας και μεμονωμένων δέντρων στα πεζοδρόμια

 

Χρήστου

Με αφορμή την δημοπράτηση του έργου, ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά κ. Στέφανος Χρήστου, δήλωσε:

«Έχοντας προσωπική αντίληψη των συχνών τροχαίων που συμβαίνουν στην οδό Ποταμού του Κορυδαλλού, η ένταξη και χρηματοδότηση του έργου αποτέλεσε προτεραιότητά μου από την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων μου στην Αντιπεριφέρεια Πειραιά. Σήμερα είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που μπαίνουμε στο τελικό στάδιο υλοποίησης του έργου, το οποίο  χρηματοδοτείται αποκλειστικά από πόρους του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας  Πειραιά. Είμαι βέβαιος ότι ο ανάδοχος του έργου και οι επιβλέποντες μηχανικοί της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Πειραιά θα εργαστούν με συνέπεια για να παραδώσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα ένα άρτια εκτελεσμένο έργο που θα συμβάλει στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τον περιορισμό των τροχαίων ατυχημάτων».

 
 

About the author

More posts by