Στο ίδιο έργο θεατές. Ιδρύουν ξανά Δημοτική “Επιχείρηση”στον Κορυδαλλό. Άντε πάλι προσλήψεις κ.α

 

«Δημοτική Επιχείρηση» , που όλοι γνωρίζουν τι σημαίνει κάτι τέτοιο , ιδρύει  εκ νέου ο δήμος Κορυδαλλού

Το σημερινό « δίδυμο» που συνδιοικεί το δήμου  , οι κκ Χουρσαλάς –Δημόπουλος , ήταν στελέχη της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής Κασιμάτη , όταν εκείνη αποφάσισε, πριν μερικά χρόνια , να κλείσει τότε μια Δημοτική Επιχείρηση που είχε ο δήμος.

Εκείνη η Δημοτική Επιχείρηση , όπως και άλλες που είχε παλαιότερα ο δήμος , τον φέσωσαν με πολλά εκατομμύρια ευρώ αφού υποχρεώθηκε με την κατάργηση τους , να αναλάβει εκείνος και να ξεπληρώσει τα χρέη και να καλύψει τις δυσθεώρητες οικονομικές ζημιές τους.

Επίσης φορτώθηκε ο δήμος  υπαλλήλους που με κάθε άλλο παρά αξιοκρατικές διαδικασίες είχαν προσληφθεί σ΄αυτές τις Επιχειρήσεις.

Έρχονται λοιπόν τώρα οι Χουρσαλάς- Δημόπουλος, « σαν να μην πέρασε μια μέρα» που λέει και το γνωστό τραγούδι , να ξαναιδρύσουν Δημοτική Επιχείρηση , με νέες σωρηδόν πάλι προσλήψεις, βόλεμα κάποιου Δημοτικού Συμβούλου τους ή άλλου στην έμμισθη θέση του « προέδρου» και όλα τα υπόλοιπα  « γνωστά».

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλλού , την ερχόμενη Τετάρτη, 17 του μηνός , το έχουν θέσει  ως θέμα για έγκριση.

Θέματα

Στην Ημερήσια Διάταξη , που έχει 24 συνολικά θέματα  όλα τα θέματα είναι τα εξής :

 1. Λήψη απόφασης για την Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020.
 2. Λήψη απόφασης για την ψήφιση της 5 ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2020.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις ακυρωτικές αποφάσεις ΣτΕ για την μεταφορά ακινήτων Ο.Τ.Α. στην Ε.Τ.Α.Δ.
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Εργασίες αντικατάστασης συνθετικού χλοοτάπητα & τάπητα στίβου, σε ανοιχτούς αθλητικούς χώρους του Δήμου Κορυδαλλού».
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευές, βελτιώσεις & επισκευές κτιρίων Πολιτισμού & Άθλησης».
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη και αποδοχή της μελέτης: «Φρέαρ «Ταξιαρχών» – Μελέτη αγωγού ομβρίων υδάτων επί της οδού Ταξιαρχών και σύνδεσή του με το υφιστάμενο δίκτυο ομβρίων».
 7. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της αριθμ.: 313/11.12.2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου επιχορήγησης ποσού 547.900,00€ για τον Δήμο Κορυδαλλού από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», ως προς την κατανομή του.
 8. Λήψη απόφασης για την έκτακτη οικονομική επιχορήγηση στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ύψους 50.000,00€
 9. Λήψη απόφασης για την έκτακτη οικονομική επιχορήγηση στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύψους 20.000,00€
 10. Λήψη απόφασης για την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής και του Δήμου Κορυδαλλού, με αντικείμενο την: «Διαχείριση των Βιοαποβλήτων του Δήμου Κορυδαλλού».
 11. Λήψη απόφασης για τη σύσταση Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κορυδαλλού.
 12. Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπολόγου της πράξης: «Επέκταση – Αναβάθμιση Υποδομών, στις οποίες παρέχονται Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου Κορυδαλλού».
 13. Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων της τροποποιημένης απόφασης ένταξης και χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο: «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο – Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Κορυδαλλού» και με Κωδικό ΟΠΣ 5001452 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».
 14. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τροποποιημένης απόφασης Δημάρχου για την υλοποίηση με ίδια μέσα (ΑΥΙΜ) του Υποέργου: «Λειτουργία Δομής Κοινωνικού Παντοπωλείου – Παροχής Συσσιτίου στο Δήμο Κορυδαλλού», της Πράξης με τίτλο: «Δομή Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο – Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο στο Δήμο Κορυδαλλού» με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) 5001452, ΕΥΔΕΠ «Αττική 2014-2020» και την υπογραφή της από τον Δήμαρχο Κορυδαλλού κο Νικόλαο Χουρσαλά.
 15. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τροποποιημένης απόφασης Δημάρχου για την υλοποίηση με ίδια μέσα (ΑΥΙΜ) του Υποέργου: «Λειτουργία Δομής Κοινωνικού Φαρμακείου στον Δήμο Κορυδαλλού» της Πράξης με τίτλο: «Δομή Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο – Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο στο Δήμο Κορυδαλλού» με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) 5001452, ΕΥΔΕΠ «Αττική 2014-2020» και την υπογραφή της από τον Δήμαρχο Κορυδαλλού κο Νικόλαο Χουρσαλά.
 16. Λήψη απόφασης για την μίσθωση χώρου για τις ανάγκες των Κοινωνικών Υπηρεσιών.
 17. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση της Επιτροπής Επιλογής των βρεφών – νηπίων που θα εγγραφούν στην Διεύθυνση Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κορυδαλλού, σύμφωνα με την αριθμ: 41087/2017 Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών-Εργασίας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 4249/τ.Β΄/5.12.2017).
 18. Λήψη απόφασης για την διαδικασία & τα δικαιολογητικά εγγραφών – επανεγγραφών βρεφών-νηπίων της Διεύθυνσης Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κορυδαλλού, σύμφωνα με την αριθμ:41087/2017 Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών- Εργασίας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 4249/τ.Β΄/5.12.2017).
 19. Λήψη απόφασης για την έγκριση των κριτηρίων μοριοδότησης των εγγραφών & επανεγγραφών της Διεύθυνσης Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κορυδαλλού, σύμφωνα με την αριθμ: 41087/2017 Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών- Εργασίας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 4249/τ.Β΄/5.12.2017).
  20. Λήψη απόφασης για την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Οργανισμός Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού», ύστερα από παραίτηση μέλους του.
 20. Λήψη απόφασης για την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δήμου Κορυδαλλού», ύστερα από παραίτηση μέλους του.
 21. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μεταφοράς του περιπτέρου που βρίσκεται στην οδό Πλατείας Ελευθερίας, αριθμ: 24 & Αγίου Γεωργίου, στον Κορυδαλλό.
 22. Συζήτηση & λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη χώρου στάθμευσης σε αυτοκίνητο για την μεταφορά αναπήρου, κατ’ εξαίρεση.
 23. Συζήτηση & λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου στάθμευσης, σε αναπηρικό αυτοκίνητο.

 

 
 

About the author

More posts by