Αποφασίζει ο Πειραιάς για τα τέλη σε τραπεζοκαθίσματα

 

peiraias_plateia2Με κυριότερο θέμα την «αναπροσαρμογής ή μη των συντελεστών τελών χρήσης πεζοδρομίων – οδών – πλατειών – πεζόδρομων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2016» , συνεδριάζει την Πέμπτη 17 του μηνός , το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά . Τα άλλα θέματα είναι τα εξής:

 • Ανακοινώσεις-Ερωτήσεις-Επιτροπές.
 • Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αιτήσεως της   ΔΕΔΟΥΣΗ  ΔΗΜΗΤΡΑΣ για διαγραφή  οφειλής της.
 • Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2013».
 • Εισήγηση για παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (2013)» .
 • Εισήγηση για παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «Ηλεκτροφωτισμός Οδών Δήμου Ζωγράφου (2012)».
 • Έγκριση πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής του έργου «Έργα ανακατασκευής  οδοποιίας, κτιρίων και φωτισμού  νεκροταφείου  2013».
 • Ανανέωση σύμβασης διέλευσης απορριμματοφόρων του Δήμου Ζωγράφου από την Αττική Οδό για το  οικονομικό έτος 2016.
 • Κατανομή Δ΄ χρηματικής εντολής οικ. έτους 2015 για τις Λειτουργικές Δαπάνες των Σχολείων.
 • Οικονομική Ενίσχυση απόρων δημοτών, έγκριση πίστωσης και δέσμευσης ποσού.
 • Έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ» καθώς και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.
 • Ορισμός αρμόδιου ελεγκτικού οργάνου για τη διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων (Συμπλήρωση της 345/2015 Α.Δ.Σ.)
 • Απαλλαγή ή μη Δημοτικών Τελών και ΤΑΠ της στέγης φιλοξενίας επί της οδού Νείλου 7, του Κέντρου Ημέρας «Το Σπίτι του Παιδιού» του εθελοντικού οργανισμού για τα παιδιά, «Το Χαμόγελο του Παιδιού».
 • Απαλλαγή ή μη Δημοτικών Τελών και ΤΑΠ για το ακίνητο επί της οδού Κλεοβούλης 21, το οποίο ανήκει στον Ορθόδοξο Χριστιανικό Σύλλογο «Η ΕΛΠΙΣ».
 • Διαγραφή από βεβαιωτικούς Χρηματικούς Καταλόγους μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων ΤΑΠ, ΔΤ/ΔΦ, ανείσπρακτων οφειλών ΤΑΠ, ΔΤ/ΔΤ ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, Προστίμων παράβασης λειτουργίας Κ.Υ.Ε. από και από τα ονόματα α)Ν.Γ.ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., β)ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, γ)ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου, δ) ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ε)ΠΑΡΑΔΕΙΣΑΝΟΣ ΑΔΑΜ του Αλεξάνδρου, στ)ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου, ζ)ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Γεωργίου, η)ΧΟΥΝΔΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Ηλία θ)ΤΟΥΡΤΕ ΑΝΝΑ του Ευαγγέλου και επαναβεβαίωση οφειλών, όπου απαιτείται, στους πραγματικούς οφειλέτες.
 • Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς Χρηματικούς Καταλόγους μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων ΤΑΠ και ΔΤ, καθώς και ανείσπρακτων οφειλών ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων και από τα ονόματα α)Παπαντζίκου Δωροθέα του Δημητρίου, β)Λαγανάς Παρασκευάς του Χαραλάμπους γ)Καζαντίδου – Αδρακτά Αικατερίνη δ)Κονιστή Αικατερίνη του Ευαγγέλου και επαναβεβαίωση οφειλών, όπου απαιτείται, στους πραγματικούς ιδιοκτήτες.

 

 
 

About the author

More posts by