Δυο συνεδριάσεις σε …μια του Δημοτικού Συμβουλίου Νικαίας

 

 

«Διπλή» είναι η σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου της Νίκαιας , τη Δευτέρα , 11 του μηνός .

Στην πρώτη συνεδρίαση  έχει μοναδικό θέμα την «έγκριση έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής επί των οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης 2018 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Xρήσης και Προσάρτημα) και Ταμειακός Απολογισμός  οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη».

Η επόμενη , που θα ξεκινήσει αμέσως μετά , έχει τα εξής θέματα :

Κατάργηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ».

 • Συζήτηση για το θέμα της τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη.
 • Έγκριση 5ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, έτους 2019.
 • Έγκριση του σχεδίου της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, οικονομικού έτους
 • Ορισμός μελών για την συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη».
 • Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ», αναδόχου εταιρείας «ΑΣΦΑΛΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.»
 • Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ», αναδόχου εταιρείας «ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» και παράτασή του για ένα μήνα.
 • Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ από ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ έως Π.ΡΑΛΛΗ» αναδόχου εταιρείας  «ARTE CONSTRUCTIONS».
 • Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε για το έργο: ΑΝΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ», αναδόχου εταιρείας  «ARTE CONSTRUCTIONS».
 • Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ».
 • Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Σύνταξης Πρωτοκόλλου Καταστροφής Αχρήστων Αντικειμένων για το έτος 2019.
 • Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εξυπηρέτηση της πρόσβασης των μαθητών του 20ου & 25ου Δημοτικού Σχολείου της Δημοτικής Κοινότητας Νίκαιας, του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη.
 • Συζήτηση και λήψη απόφασης για την απαγόρευση ή μη στάθμευσης σε τμήμα οδοστρώματος έμπροσθεν των ιδιοκτησιών με αρ. 42 και αρ. 44 στην οδό Αρμενίων Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη.
 • Συζήτηση και λήψη απόφασης για την απαγόρευση ή μη στάθμευσης σε τμήμα οδοστρώματος έμπροσθεν των ιδιοκτησιών με αρ. 16 και αρ. 18 στην οδό Αρμενίων Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη.
 • Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιβολή διοικητικού προστίμου για παράνομη υπαίθρια διαφήμιση.
 • Σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού τροποποίησης μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες του Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, λόγω θανάτου ενός εκ των ιδιοκτητών.
 
 

About the author

More posts by