Επίσημο κέντρο πιστοποίησης τα εκπαιδευτήρια της Μητρόπολης Πειραιώς

Ως επίσημο εξεταστικό κέντρο της Γαλλικής γλώσσας για την απόκτηση πτυχίων γλωσσομάθειας πιστοποιήθηκαν σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητρόπολης Πειραιώς.

Με αυτό τον τρόπο τόσο οι μαθητές των Εκπαιδευτηρίων της, όσο και οι εξωτερικοί μαθητές θα δύνανται να δίνουν εξετάσεις στο χώρο των Εκπαιδευτηρίων.

Άλλωστε τα Εκπαιδευτήριά μας αποτελούν ήδη επίσημο εξεταστικό κέντρο στις εξετάσεις των Αγγλικών μέσω του Πανεπιστημίου (Cambrige) και έπεται μία σειρά από επίσημες συνεργασίες με φορείς πιστοποιήσεων γνώσεων που τα  καθιστούν πρότυπα, με στόχο ένα σχολείο του μέλλοντος για μαθητές με αρχές, αξίες και αγωγή.

 

 
 

About the author

More posts by