Επιδοτούμενα σεμινάρια στον Πειραιά κατάρτισης εργαζομένων

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά, πληροφορεί κάθε ενδιαφερόμενο (επιχείρηση μέλος του ή εργαζόμενο), ότι πρόκειται να υλοποιήσει επιδοτούμενα σεμινάρια μέσω του προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης-Εκπαίδευσης (ΛΑΕΚ μικρών επιχειρήσεων 1-30 εργαζομένων) του Ο.Α.Ε.Δ.

Τα σεμινάρια θα είναι διάρκειας 32 ωρών, σε θέματα υποβοήθησης της επαγγελματικής δραστηριότητας των ενδιαφερόμενων, όπως λειτουργία επιχείρησης, προώθηση προϊόντων, χρήση Η/Υ κλπ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από το Επιμελητήριο (τηλ. 210-4121503 *18,*27,*28) και από τα παρακάτω συνεργαζόμενα με το Επιμελητήριο «Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης / Κέντρα Δια Βίου Μάθησης » , όπου και θα δηλώσουν τη συμμετοχή τους, το συντομότερο δυνατό.

  • «Academy skills ΕΠΕ», τηλ. 210-5561671- Ηρ.Πολυτεχνείου 34, Ελευσίνα.

  • «ΚΔΒΜ2 ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ», τηλ. 210-4010125,4324501, Θέση Πάρκο Ανδρέα Παπανδρέου, Σελεπίτσαρι – Κερατσίνι.

  • «Taseis – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.», τηλ. 210-4110595,4118241, Διστόμου 7-9 Πειραιάς.

  • «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΛΟΣΚΑΜΗ ΑΕ» (Κε.Δι.Βι.Μ.2 ΑΞΙΑ), τηλ. 210-4009955, Λ.Δημοκρατίας 108 Κερατσίνι.

  • «ΜΑΡΚΕΤ Κε.Δι.Βι.Μ.2» τηλ. 210-4127346, Λεωφ. Δημ. Ομ. Σκυλίτση 6 & Φίλωνος 2 Πειραιάς.

  • «ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ Α.Ε.», τηλ. 2104205010 – Αντ/χου Βλαχάκου 38-40 Πειραιάς.

  • «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΕΚ Α.Ε.», τηλ. 2104932705 – Στρατηγού Μακρυγιάννη 43 Άγιος Ιωάννης Ρέντης.

 
 

About the author

More posts by