Ικανοποίηση ΕΒΕΠ για το αναπτυξιακό νομοσχέδιο και τον κρατικό προυπολογισμό

Η πορεία των μείζονος σημασίας θεμάτων που απασχολούν τον επιχειρηματικό κόσμο εξετάστηκαν στη διάρκεια συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π., υπό τον Πρόεδρο, κ. Β. Κορκίδη.

Στη συνεδρίαση, ιδιαίτερη αναφορά έγινε για το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων το οποίο και τηρείται στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και στις συνέπειες από την μη τήρηση των προβλεπόμενων από τις υπόχρεες επιχειρήσεις, οι οποίες και αναφέρθηκαν κατά τομέα.

Ουσιαστικά, στόχος του Κεντρικού Μητρώου είναι η άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες για την αποτροπή έκνομων πράξεων, όπως το ξέπλυμα χρήματος, αλλά και η τρομοκρατία. Ο νόμος που προβλέπει τα σχετικά ενσωματώνει οδηγία της ΕΕ και επισυνάπτεται η σχετική εγκύκλιος της νομικής υπηρεσίας του Ε.Β.Ε.Π. για την έγκαιρη ενημέρωση των επιχειρήσεων-μελών του.

Επίσης, ο Πρόεδρος, αναφερόμενος στο πολυνομοσχέδιο με τίτλο «Επενδύω στην Ελλάδα», σημείωσε ότι ο επιχειρηματικός κόσμος, στην πλειοψηφία του, επικρότησε όλους τους βασικούς άξονες, όπως άλλωστε αποτυπώθηκε και στη δημόσια διαβούλευση. Όπως ανέφερε, το σχέδιο νόμου έχει ως κύριο στόχο τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος και τη διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας για την επίτευξη του αναπτυξιακού άλματος που χρειάζεται η ελληνική οικονομία.

Μάλιστα, υπενθύμισε ότι, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, το Ε.Β.Ε.Π. τοποθετήθηκε αναλυτικά με παρατηρήσεις και προτάσεις και έκρινε, μεταξύ άλλων, θετικά σημαντικές φιλοεπιχειρηματικές και φιλοεπενδυτικές αλλαγές.

Με το αναπτυξιακό σχέδιο νόμου που παρουσίασε η κυβέρνηση, παρατήρησε ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., προβλέπεται μεγαλύτερη ευελιξία στις επενδύσεις που θεωρούνται στρατηγικής σημασίας για να μπορέσουν να αδειοδοτηθούν. Καταλήγοντας για το συγκεκριμένο θέμα,  τόνισε χαρακτηριστικά ότι οι παρεμβάσεις που περιέχονται στο νομοσχέδιο επιτρέπουν τη διαμόρφωση γόνιμου εδάφους και φιλικού κλίματος για την προσέλκυση νέων επενδύσεων, αφήνοντας πίσω τα εμπόδια του παρελθόντος.

Όσον αφορά στον προϋπολογισμό, ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι η κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού για το 2020 αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσης της κυβέρνησης να ακολουθήσει αναπτυξιακή πολιτική και, συνακόλουθα, στήριξης των επιχειρήσεων.

Η ελληνική επιχειρηματικότητα, παρατήρησε ο κ. Κορκίδης, έχει δοκιμαστεί σκληρά την τελευταία δεκαετία στηρίζοντας, σε αντίξοο περιβάλλον, την ελληνική οικονομία και συμβάλλοντας καθοριστικά στην απασχόληση. Θα πρέπει είπε να επιταχυνθούν οι διαρθρωτικές αλλαγές, να υποβοηθηθούν οι φοροελαφρύνσεις ύψους 1,2 δις ευρώ, αλλά και να δοθεί ένα σαφές μήνυμα στους επενδυτές ότι η Ελλάδα καθίσταται πλέον φιλική προς τις επενδύσεις.

Καταλήγοντας, τόνισε πως, σύμφωνα με το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, το προσχέδιο εμπίπτει εντός του εύρους των μακροοικονομικών προβλέψεων και ο προϋπολογισμός του 2020 θεωρείται αισιόδοξος, αλλά εφικτός.

 

 
 

About the author

More posts by