Κυκλοφοριακές αλλαγές σε Νίκαια –Ρέντη για το έργο των ομβρίων

 

Συνεδριάζει την Πέμπτη , 18 του μηνός , το Δημοτικό Συμβούλιο Ρέντη , με 15 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη , τα οποία είναι τα εξής:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή επιδότησης από το Πράσινο Ταμείο της Επιβράβευσης του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας.
 2. Έγκριση 2ης Παράτασης εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ Ο.Τ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΥΠΡΟΥ – ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΑΜΥΡΑΔΑΚΗ- ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΔΩΝ ΚΥΡΙΩΝ».
 3. Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ». Αναδ.: ΕΥΡΥΘΜΟΣ – ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη κυκλοφοριακής μελέτης για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή δικτύου ομβρίων σε περιοχές των Δήμων Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη και Μοσχάτου –Ταύρου, εργολαβία ΑΠ 103/17.
 1. Έγκριση της εκποίησης των εγκαταλελειμμένων οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ) με τελικό σκοπό την παράδοσή τους  σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 23 του Π.Δ. 116/2004
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης ως προς τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν κατά της με αρ.194/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, που αφορά στην πρόταση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής “ΕΛΑΙΩΝΑ”, με χαρακτηρισμό χώρου στο Ο.Τ. 125 ως “ΧΩΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ”.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης ως προς τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν κατά της με αρ. 195/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη, που αφορά στην πρόταση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής “ΕΛΑΙΩΝΑ”, με χαρακτηρισμό χώρων στα Ο.Τ. 127 και Ο.Τ. 156 ως “ΧΩΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ” και “ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ” αντιστοίχως.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδέσμευση ακινήτου, στη συμβολή των οδών ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 9 & ΔΙΟΝΥΣΟΥ, το οποίο είναι χαρακτηρισμένο ως “ΧΩΡΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ” στην περιοχή Παλαιάς Κοκκινιάς, της Δημοτικής Κοινότητας Αγ.Ι.Ρέντη, του Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη.
 4. Διόρθωση – μερική διαγραφή βεβαιωτικών καταλόγων εισφοράς σε χρήμα και μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διοικητική αποβολή της εταιρείας «ΚΟΥΒΑΡΗ ΑΡΓΥΡΩ & ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Ε.» και της επιχείρησης με την επωνυμία «ΕΡΓΙΝΑ ΓΛΑΥΚΙΔΟΥ» από χώρο ο οποίος σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο «Ελαιώνα» (ΦΕΚ 1049 Δ/95) είναι χαρακτηρισμένος ως «Κοινόχρηστο Πράσινο».
 1. Συζήτηση και έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο παραχώρησης χρήσης στο αθλητικό σωματείο “ΓΝΟ Άρης Νίκαιας”, τμήματος του υπογείου -κατ’ επέκταση του ήδη υπάρχοντα αθλητικού χώρου- του ημιτελούς γηπέδου στον πολυχώρο «Μάνος Λοΐζος».
 1. Έγκριση: α) της διενέργειας παροχής υπηρεσιών « Αμοιβή ορκωτού λογιστή» για την εκκαθάριση της Δημοτικής Επιχείρησης ( ΔΕΤΕΟΠΑΝ) , β) της προαναφερόμενης παροχής υπηρεσίας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  και γ) ανάθεση στον ορκωτό λογιστή –  εκκαθαριστή.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης καταβολής οφειλής στον ΑΡΗ ΝΙΚΑΙΑΣ για πετρέλαιο παρελθόντων ετών.
 3. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους για πρόστιμα διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής.
 4. Έλεγχος των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Β΄ Τριμήνου του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, οικονομικού έτους 2019.

 

 
 

About the author

More posts by