Παρέμβαση του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς για τη φυλάκιση της καθαρίστριας


Με αφορμή την πρόσφατη τελεσίδικη καταδίκη της 53χρονης καθαρίστριας  σε ποινική κάθειρξη 10 ετών που χρησιμοποίησε πλαστό απολυτήριο Δημοτικού για την πρόσληψή της στο Δημόσιο, ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά επισημαίνει την αναχρονιστικότητα του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου (1608/1950), που δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες και αντιλήψεις.
Η βαρύτητα της επιβληθείσας ποινής, υπό το πρίσμα της αμφισβητούμενης ζημίας του Δημοσίου, όπως έχει πολλάκις νομολογηθεί σε αντίστοιχες περιπτώσεις, αναδεικνύει την έλλειψη αναλογικότητας και αντιστοιχίας της πράξης με την ποινική της αντιμετώπιση.

O Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά, υπερασπιστής των αρχών και κανόνων του κράτους δικαίου  σε  μια ευνομούμενη πολιτεία,  διαπιστώνει    τον αρνητικό  κοινωνικό    αντίκτυπο της   συγκεκριμένης απόφασης, καλεί την   πολιτεία και κάθε αρμόδιο   φορέα σε ΑΜΕΣΗ μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου, ώστε να  ανταποκρίνεται   στις  τρέχουσες κοινωνικές  ανάγκες και  προτρέπει  να αναληφθεί κάθε  δυνατή πρωτοβουλία  για  την  αποκατάσταση  της  αδικίας  που  υπέστη η συγκεκριμένη πολίτης.

 
 

About the author

More posts by