Διαβούλευση των Αντιπεριφερειαρχών με τους Εμπορικούς Συλλόγους πριν την απόφαση για λειτουργία της Κυριακές , ζητά η ΕΣΕΕ.

taxiarxon2

Να ληφθούν  υπόψη από τους αντιπεριφερερειάρχες , οι απόψεις – προτάσεις των κατά τόπους Εμπορικών Συλλόγων , σχετικά με το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές ζητεί η ΕΣΕΕ .

Προτάσσει δε ως παράδειγμα , τόσο σ΄ότι αφορά τη διαδικασία που ακολουθήθηκε όσο και την κατάληξή της , η οποία αποτυπώθηκε στο κείμενο της απόφασης , την   υπ’ αριθμ. 873/12-4-2013 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη  Δωδεκανήσου – ΦΕΚ 1067Β’, «τα κριτήρια της οποίας θεωρούμε ότι εάν σας καλύπτουν, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλες τουριστικές περιοχές», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στις σχετικές επιστολές που έστειλε στους 13 Περιφερειάρχες και 58 Αντιπεριφερειάρχες όλης της χώρας και  τις οποίες κοινοποίησε στους Υπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κ. Χατζηδάκη και Εσωτερικών Ι. Μιχελάκη, καθώς και στον Πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος Ι. Σγουρό.

Η ΕΣΕΕ επισημαίνει ότι “οι πρόσφατες μεταβολές στα πλαίσια που διέπουν ή επηρεάζουν βαθιά την λειτουργία της αγοράς, αμέσως ή εμμέσως προκαλούν και συνεπάγονται τον αυξημένο ρόλο των 13 Περιφερειών και των Αντιπεριφερειαρχών τους, οι οποίοι πλέον –μέσω της δράσης τους-αναδεικνύονται σε παράγοντες σταθερότητας και εύρυθμης λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων κάθε τοπικής αγοράς» και προσθέτει: « Εισάγονται σημαντικές ευθύνες για το καθεστώς της λειτουργίας των καταστημάτων έκτασης κάτω των 250 τμ. τις Κυριακές, που εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά, όπως και πριν την ψήφιση του νόμου, από την αιτιολογημένη αξιολόγηση και απόφαση των Περιφερειών, μέσω των Αντιπεριφερειαρχών».

Η ΕΣΕΕ, σημειώνει ότι  βρίσκεται ήδη σε διάλογο με το Υπουργείο Εσωτερικών για την συστηματοποίηση και διαβάθμιση γενικών χαρακτηριστικών λειτουργίας την Κυριακή, τα οποία και κοινοποιήσει στους Περιφερειάρχες και Αντιπεριφερειάρχες όταν ολοκληρωθούν.

«Αυτό που έχει σημασία και ζητούμε από εσάς είναι να φροντίσετε ώστε αυτές οι αποφάσεις να εκδοθούν μετά από συνεννόηση με τα κεντρικά κύτταρα των αγορών των περιοχών σας, που είναι οι τοπικοί Εμπορικοί Σύλλογοι, όπως κατ’ επανάληψη έχετε πράξει στο παρελθόν. Συγκεκριμένα επικαλούμαστε το πρόσφατο παράδειγμα της υπ’ αριθμ. 873/12-4-2013 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη  Δωδεκανήσου – ΦΕΚ 1067Β’, τα κριτήρια της οποίας θεωρούμε ότι εάν σας καλύπτουν, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλες τουριστικές περιοχές» , τονίζει χαρακτηριστικά .

Ακόμη, υπογραμμίζει , ότι « από τις διατάξεις του νέου νόμου σε σχέση με τον «Καλλικράτη», συνάγεται με σαφήνεια ότι η αρμοδιότητα αποδίδεται στους εκλεγμένους αντιπεριφερειάρχες (και όχι στους θεματικούς), οι οποίοι αποφασίζουν με ειδική αιτιολόγηση, στοιχείο όμως καθοριστικό για την εγκυρότητας της απόφασης.  Όπως βεβαίως είναι αυτονόητο, η ειδική αιτιολόγηση ενισχύεται ιδιαίτερα όταν έχει ληφθεί η γνώμη του τοπικού ή των τοπικών Εμπορικών Συλλόγων και του εργατικού κέντρου.

Παράλληλα, το κυριότερο κριτήριο για την υπαγωγή μίας περιοχής στο καθεστώς λειτουργίας τις Κυριακές, πρέπει να είναι, κατά τη γνώμη μας και κατά την γνώμη του τοπικού εμπορίου, η «τουριστική ταυτότητα», καθώς στην περίπτωση αυτή είναι πολύ πιο εύκολη και μπορεί να γίνει καθολικά αποδεκτή η ειδική αιτιολόγηση.

Το σχετικό νομικό πλαίσιο έχει καθοριστεί κατ’ αρχήν με το ΝΔ 180/1946, σύμφωνα με το οποίο μπορούν να ανακηρύσσονται ως τουριστικοί τόποι πόλεις, κωμοπόλεις, χωριά και περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος, εφόσον προκαλούν ή είναι δυνατόν να προκαλέσουν το ενδιαφέρον των περιηγητών, λόγω φυσικών καλλονών αρχαιολογικού, ιστορικού ενδιαφέροντος, ιαματικών πηγών, διοργανωμένων εκθέσεων, πανηγύρεων, εορτών κλπ ή τέλος λόγω ειδικών θερινών ή χειμερινών διαμονών».

Επίσης ενημερώνει ότι « με το συγκεκριμένο διάταγμα αποδόθηκε η αρμοδιότητα στο Γενικό Γραμματέα Τουρισμού να ανακηρύσσει τους τόπους αυτούς ως τουριστικούς.

Στη συνέχεια ήρθαν τα ΠΔ 899/76 και 664/77 με τα οποία ανακηρύσσονται συγκεκριμένες περιοχές ως τουριστικοί χώροι στην ελληνική επικράτεια και με το ΠΔ 667/77 προστίθενται περιοχές ως τόποι θερινών διακοπών.

Παράλληλα με τα παραπάνω, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΕΟΤ είναι δυνατόν να ορίζονται τουριστικές ζώνες και δρόμοι, όπου δίδεται το δικαίωμα λειτουργίας οποιασδήποτε επιχείρησης τις Κυριακές, εφόσον προμηθευτεί το ειδικό σήμα του ΕΟΤ.

Το παραπάνω νομοθετικό πλαίσιο είναι κεντρικού σχεδιασμού, δεν είναι πρόσφατα επικαιροποιημένο και επιπλέον επειδή οι τουριστικές περιοχές, ανακηρύχθηκαν σε περιόδους που η τουριστική ανάπτυξη της Ελλάδας ήταν συγκριτικά πολύ περιορισμένη, ίσως οι χαρακτηρισμοί αυτοί να χρήζουν διορθωτικών αλλαγών.  Κρίνουμε όμως ότι τα βασικά κριτήρια που προϋποθέτουν τους τουριστικούς τόπους, έστω και δύσκολα θα μπορέσουν να εφαρμοστούν από εσάς στον καθορισμό των τουριστικών ζωνών» , αναφέρει.

Τους ενημερώνει δε ότι , «μετά τον ευρύτατο διάλογο που πραγματοποίησε με όλους τους Εμπορικούς Συλλόγους, κρίνει ότι ο χαρακτηρισμός πρόσθετων τουριστικών περιοχών στην Περιφέρειά σας, θα πρέπει να γίνει βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, όπως:

• Αναγνωρισμένη τουριστική ταυτότητα και φήμη.

• Διαπιστωμένο παραθεριστικό χαρακτήρα.

• Συγκέντρωση ιδιαίτερων χαρακτηριστικών φυσικού κάλους, που εξατομικεύουν τον τόπο.

• Συγκέντρωση μαζικού τουρισμού, εσωτερικού ή εξωτερικού, κάθε είδους (αναψυχής, θρησκευτικού, περιηγητικού, αγροτικού, χειμερινού ή θερινού κλπ.).

• Υψηλό βαθμό εξάρτησης της τοπικής οικονομίας από την τουριστική δραστηριότητα.

• Παράδοση ή στοιχεία εμπορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς (ενδεικτικά τα ιστορικά κέντρα των πόλεων, οι «παλαιές πόλεις»).

Περαιτέρω, πέραν του γεωγραφικού κριτηρίου, προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί και στην ταυτότητα της «τουριστικής» επιχείρησης που θα μπορεί να κάνει χρήση του δικαιώματος λειτουργίας την Κυριακή, ανάλογα με το αντικείμενό της και την αιτιώδη συνάφεια που αυτό έχει με την τουριστική ανάπτυξη του τόπου.  Κατά τη γνώμη μας, σύμφωνα με τις ανάγκες των τουριστικών εμπορικών αγορών, το κατάστημα που θα εξυπηρετεί την τουριστική κίνηση τις Κυριακές, θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Είναι κάτω των 250 τμ. (προϋπόθεση του νόμου).

• Δεν λειτουργεί σε εμπορικό κέντρο ή εκπτωτικό χωριό (προϋπόθεση του νόμου).

• Δεν ανήκει σε αλυσίδα καταστημάτων της αυτής φίρμας, ούτε έχει χαρακτήρα εκπτωτικό από την φύση του (stock ή outlet – προϋπόθεση του νόμου).

• Λειτουργεί σε χαρτογραφημένη τουριστική περιοχή.

• Λειτουργεί εποχιακά.

• Εντός της επιχείρησης ομιλείται τουλάχιστον μια (1) ξένη γλώσσα • Στις αναρτημένες τιμές, έχει πληροφορίες για τα πωλούμενα είδη και στα αγγλικά.

Για την πληρότητα του πλαισίου που θα καθορίζει η απόφαση των Αντιπεριφερειαρχών, θεωρούμε ότι θα πρέπει να προβλέπεται και ποινή αφαίρεσης του δικαιώματος λειτουργίας τις Κυριακές, ύστερα από παραβίαση των τιθέμενων προϋποθέσεων λειτουργίας, καθώς και κατά την διαπιστωμένη πώληση προϊόντων απομίμησης σήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3377/2005 όπως ισχύουν.  Για τον σχετικό έλεγχο μπορούν να χρησιμοποιηθούν η τοπική Τουριστική Αστυνομία και –κατόπιν δικού σας αιτήματος- η Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα».

  

                          Δυο σημαντικές επισημάνσεις

Στην επιστολή της , προς τους Περιφερειάρχες η ΕΣΕΕ , καταλήγει με δυο βασικές επισημάνσεις :

« Πρώτον, ο νόμος δεν θέτει περιορισμούς στο περιεχόμενο της απόφασης των Αντιπεριφερειαρχών σας.  Εάν η τοπική κοινωνία και οι Εμπορικοί Σύλλογοι των περιοχών τους δεν το έχουν ανάγκη ή κρίνουν ότι δεν θα βοηθήσει, οι αποφάσεις μπορεί να έχουν αρνητικό περιεχόμενο, δηλαδή να μην ανοίγει κανένα κατάστημα για καμία άλλη Κυριακή πέραν των συγκεκριμένων επτά (7) από το νόμο καθοριζόμενων.

Δεύτερον, θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να εκδοθούν οι αποφάσεις των Αντιπεριφερειαρχών εντός του καθοριζόμενου τριμήνου, με όποιο περιεχόμενο κρίνει η τοπική διαβούλευση.  Σε αντίθετη περίπτωση, πολύ φοβόμαστε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν «παράλληλες» διατάξεις περί γενικών αρμοδιοτήτων και να έρθει στην θέση σας να λάβει την σχετική απόφαση ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, πέραν της θέλησής σας και της θέλησης της τοπικής κοινωνίας».

Τέλος τους διαβεβαιώνει ότι « η  ΕΣΕΕ και ο εμπορικός κόσμος της χώρας θα είναι δίπλα σας για την όσο το δυνατόν επιτυχέστερη εκπλήρωση του κεντρικού ρόλου που τα νέα νομοθετήματα αναθέτουν σε εσάς για την περιοχή σας, προς όφελος τόσο της τοπικής αγοράς και οικονομίας όσο και της διατήρησης άθικτου του κοινωνικού ιστού της Περιφέρειάς σας.”

 

 
 

About the author

More posts by