«Εκτοξεύτηκε» το λιμάνι του Πειραιά με την είσοδο της Cosco

SEMPO

Εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης  παρουσιάζει το λιμάνι του Πειραιά , τρία χρόνια μετά την είσοδο και δραστηριοποίηση της Cosco.

Αυτό υπογραμμίζει , μελέτη της Εθνικής Τράπεζας, σύμφωνα με την οποία  η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων (Ε/Κ ) στο λιμάνι του Πειραιά  ( καλύπτει σχεδόν το 90% της ελληνικής αγοράς) υπερδιπλασιάστηκε την τελευταία τριετία (προσεγγίζοντας τα 2,7 εκατ. TEUs (μονάδα μέτρησης της ποσότητας των εμπορευμάτων) το 2012 από 0,85 εκατ. TEUs το 2010).

Αντίθετα  η αύξηση της διακίνησης στα υπόλοιπα ανταγωνιστικά Μεσογειακά λιμάνια ήταν  μόνο  20% , την ίδια περίοδο. Έτσι, τα ελληνικά λιμάνια διαχείρισης Ε/Κ απορρόφησαν το 5,5% της μεσογειακής διακίνησης το 2012 (από 2% κ.μ.ο. την περίοδο 2008-2010).

Σύμφωνα πάντα με τη μελέτη της τράπεζας, οι  εντυπωσιακές αυτές  επιδόσεις στο λιμάνι του Πειραιά την τελευταία τριετία οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στη μεταφόρτωση Ε/Κ που καλύπτει πλέον περίπου τα ¾ της διακίνησης.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της μελέτης της ΕΤΕ , ο Πειραιάς συνεχίζει να έχει σημαντικό περιθώριο περαιτέρω ανόδου όσον αφορά αυτό τον τύπο διακίνησης Ε/Κ.

Βάσει υποδείγματος που λαμβάνει υπόψη τη γεωγραφική θέση του λιμανιού του Πειραιά (μικρή απόκλιση από την κεντρική ναυτιλιακή γραμμή που συνδέει το Σουέζ με το Γιβραλτάρ) καθώς και  τη συνεχιζόμενη αναβάθμιση υποδομών και εξοπλισμού (αύξηση δυναμικότητας κατά 60%),η μελέτη εκτιμά  ότι η μεταφόρτωση Ε/Κ στο λιμάνι του Πειραιά θα αυξηθεί σε 2,5 εκατ. TEU το 2015 (7,6% της μεσογειακής μεταφόρτωσης) από 2 εκατ. TEU το 2012 (6,8% της μεσογειακής μεταφόρτωσης).

Τονίζεται όμως ότι η εξέλιξη αυτή προϋποθέτει ότι η χωρητικότητα του Πειραιά θα αυξηθεί σε 5,7 εκατ. TEUs το 2015 από 3,6 εκατ. TEUs το 2012, σύμφωνα με τα επιχειρηματικά σχέδια της Cosco.

       Και τα υπόλοιπα λιμάνια

  

Θετικότατες είναι οι προβλέψεις – εκτιμήσεις της μελέτης της ΕΤΕ και για τα άλλα ελληνικά λιμάνια, όσον αφορά τις υπηρεσίες μεταφόρτωσης Ε/Κ και συγκεκειμένα τη διέλευση φορτίων (transit) προς αγορές της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης. Δραστηριότητα που όπως σημειώνεται ,  δημιουργεί πολύ μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία σε σχέση με την απλά μεταφόρτωση. Συγκεκριμένα, η δημιουργία σταθμού μεταφόρτωσης στην περιοχή του Θριασίου – συνδεδεμένου με το σιδηροδρομικό δίκτυο αναμένεται να καταστήσει το λιμάνι του Πειραιά διαμετακομιστικό κέντρο για φορτία Ε/Κ από την Ασία προς την Κεντρική Ευρώπη.

Παράλληλα, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης έχει σημαντικό γεωγραφικό πλεονέκτημα το οποίο, με σημαντική αναβάθμιση υποδομών,  θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί, αυξάνοντας σημαντικά τη διέλευση Ε/Κ. 

Βάσει εκτιμήσεών μας για τις μελλοντικές ανάγκες διακίνησης Ε/Κ στη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη (3,3 εκατ. TEUs το 2015) και υποθέτοντας ότι τα ελληνικά λιμάνια θα λάβουν το μερίδιο που αντιστοιχεί στο σχετικό τους μέγεθος έναντι ανταγωνιστικών λιμανιών της Νότιοανατολικής Ευρώπης, η διέλευση Ε/Κ μέσω ελληνικών λιμανιών θα φτάσει τα 1,2 εκατ. TEU το 2015 (από μόλις 45,000 TEU το 2012).

Συνεπώς, συνδυάζοντας τις δυνατότητες στους τομείς μεταφόρτωσης και διέλευσης Ε/Κ, η συνολική διακίνηση Ε/Κ από ελληνικά λιμάνια αναμένεται να αυξηθεί σε 4,7 εκατ. TEU το 2015 από 3 εκατ. TEU το 2012.

 

 

 

 
 

About the author

More posts by